Nu ska vägmärken högre upp – i framtiden behöver basketspelaren inte slå huvudet

Många vägmärken i Åbo hänger lägre än den nya minimigränsen på 2,2 meter för gång- och cykelbanor. Här, på Trädgårdsgatan, är skylten närmast kameran endast 1,9 meter ovanför marken. De två följande skyltarna hänger på 2,05 respektive 2,13 meters höjd. På trottoarerna kring korsningen finns även andra märken lägre än 2 meter. Bild: Jean Lindén/SPT

Nu måste vägmärken på gång- och cykelbanor sitta minst 2,2 meter ovanför marken. Åtminstone i Åbo kommer höjningen att kräva en enorm insats.

Sedan juni i fjol ska vägmärken på gång- och cykelbanor sitta minst 2,2 meter ovanför marken så att fotgängare och cyklister inte riskerar att skada sig på dem. En koll i några kvarter i Åbo visar änd...