Nu ska skorstenar bli säkrare – så här förändras reglerna om hur de konstrueras

Bild: Mostphotos

Från och med årsskiftet ändras förordningen om hur man ska konstruera en skorsten.

Genom förordningen införs nu en tydligare modell som innebär att arbetet med att bygga eller reparera en skorsten ska planeras och dokumenteras på ett sätt som uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen.

I praktiken betyder det här att till exempel de skeden som inte längre är synliga i den färdiga lösningen kan fotograferas under arbetets gång så att de på så sätt dokumenteras. Det här är med tanke på bruks- och underhållsanvisningarna, inspektionsprotokollet och den kontroll som en sakkunnig ska utföra innan skorstenen tas i bruk.

Målet med förordningen är att minska antalet skadefall på grund av brister i planering och byggande, men också brister i användning och underhåll. I den nya förordningen har man fäst särskild uppmärksamhet vid skyddsavstånd, värmeisolering och genomgångarna för skorstenar av tegel som muras på plats, men också vid skorstenar som byggs i stål. De nuvarande bestämmelserna har reviderats. Den som påbörjar ett byggprojekt ska alltså från och med årsskiftet säkerställa att skorstenen och eldstaden är kompatibla och att skorstenen byggs i enlighet med planen.

Enligt Inrikesministeriet inträffade 2016 sammanlagt 779 byggnadsbränder eller risksituationer med koppling till skorstenar och eldstäder. Ungefär hälften av de här bränderna gällde småhus. Byggnadsbränder eller risksituationer som hänför sig till skorstenar och eldstäder orsakade 2015 skador på egendom för en summa motsvarande 9 miljoner euro.

Det är Miljöministeriet som utfärdar förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03