Nu ska skäggiga tidningsmannen August Schaumans villa säljas

Det här är Hufvudstadsbladets grundare August Schaumans sommarresidens. Han kallades för "Schägga" eller "Skägget", på grund av sitt stora skägg. I tidningen Lördagskvällen beskrivs han som en man med "de bästa maner, van att röra sig i alla kretsar, älskvärd mot hög och låg". Bild: Timo Kari/P. Chr. Liebert/Helsingfors stadsmuseum

Åter en gång vill staden bli av med byggnader som den anser är onödiga. Bland försäljningsobjekten finns flera historiska villor från 1800-talet i närheten av Stansviks herrgårdsmiljö på Degerö.

På väg mot hypermoderna Kronbergsstranden är det lätt att missa det som bladverket döljer: Schaumanska villan. Huset i nyrenässans som ligger invid den stora Hundholmsvägen, har sett sina bästa dagar....