Nu ska jättelokan bort

Bild: Niclas Erlin

Arbetet för att utrota jättelokan inleds i bostads- och friluftsområden.

Jord- och skogsbruksministeriet har en ny plan som styr bekämpningen av 37 invasiva arter i Finland.

Invasiva arter kräver olika bekämpningsåtgärder. Det bästa är om artens spridning till nya områden helt och hållet kan stoppas, men om det inte är möjligt kan man försöka begränsa beståndet eller stoppa spridning av arten till nya områden. Det bästa sättet att motverka spridning är genom information om främmande arter, och de risker de medför. Det är viktigt att se till att man inte säljer, köper, odlar, föder upp eller släpper ut skadliga arter i miljön.

Bli av med gul skunkkalla och plantera inte ut signalkräftor

Förekomsten av gul skunkkalla är än så länge så liten att man kan hindra artens spridning genom att riva upp växterna.

Det är också förbjudet att plantera ut och odla signalkräftor, som också ingår i EU-förteckningen över invasiva arter. Kräftorna får inte spridas till nya områden inom ett vattendrag eller till andra vattendrag.

Den kinesiska ullhandskrabban förekommer bara sporadiskt i Finland. Fiskare och andra som råkar på ullhandskrabbor uppmanas att avlägsna krabborna från vattendragen.

Invasiva arter hotar naturens mångfald.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22