Nu ska jättelokan bort

Bild: Niclas Erlin

Arbetet för att utrota jättelokan inleds i bostads- och friluftsområden.