Nu ska jättelokan bort

Bild: Niclas Erlin

Arbetet för att utrota jättelokan inleds i bostads- och friluftsområden.

Jord- och skogsbruksministeriet har en ny plan som styr bekämpningen av 37 invasiva arter i Finland.

Invasiva arter kräver olika bekämpningsåtgärder. Det bästa är om artens spridning till nya områden helt och hållet kan stoppas, men om det inte är möjligt kan man försöka begränsa beståndet eller stoppa spridning av arten till nya områden. Det bästa sättet att motverka spridning är genom information om främmande arter, och de risker de medför. Det är viktigt att se till att man inte säljer, köper, odlar, föder upp eller släpper ut skadliga arter i miljön.

Bli av med gul skunkkalla och plantera inte ut signalkräftor

Förekomsten av gul skunkkalla är än så länge så liten att man kan hindra artens spridning genom att riva upp växterna.

Det är också förbjudet att plantera ut och odla signalkräftor, som också ingår i EU-förteckningen över invasiva arter. Kräftorna får inte spridas till nya områden inom ett vattendrag eller till andra vattendrag.

Den kinesiska ullhandskrabban förekommer bara sporadiskt i Finland. Fiskare och andra som råkar på ullhandskrabbor uppmanas att avlägsna krabborna från vattendragen.

Invasiva arter hotar naturens mångfald.

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42