Nu ska Finlands beredskapslag reformeras – totalt

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att det handlar om en totalreform av Finlands beredskapslag. Arkivbild. Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli/SPT

Såväl regeringspartier som oppositionen deltar i arbetet med att förnya Finlands beredskapslag. Startskottet gick på onsdagen.

Riksdagspartierna är eniga både om att Finlands nuvarande beredskapslag behöver förnyas och om hur reformen ska genomföras, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Riksdagspartierna och riksdagsgrupperna samlades för att diskutera revideringen av beredskapslagen i Ständerhuset på onsdagen.

"Vi inleder utifrån det här en totalreform som grundar sig på en bred och modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den, och där utgångspunkten är att i lagen identifiera olika hot och störningar", säger Henriksson i ett pressmeddelande.

En parlamentarisk uppföljningsgrupp ska delta i reformarbetet. Gruppens uppgift blir att forma de centrala riktlinjerna.

– Det här tycker jag är mycket viktigt. Jag hoppas på ett gott samarbete över regerings- och oppositionsgränserna, säger Henriksson.

Beredskapslagen är den lag som tas i användning under undantagsförhållanden. Syftet med lagen är att skydda befolkningen och trygga landets försörjning och näringsliv. Dessutom ska beredskapslagen garantera att rättsordningen upprätthålls, samt att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna garanteras även under undantagsförhållanden.

Finlands nuvarande beredskapslag är från 2012.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning