Nu ska det utredas: Mår också invandrare bättre i svenskspråkiga kommuner?

Också på finskt håll kommer man att kunna dra nytta av studien om hur personer med invandrarbakgrund mår i Svenskfinland. Bild: Christa Lundström/SPT

En ny studie ska hjälpa bland annat hälsovården och kommunala tjänstemän att bli bättre på integration.

Svenskspråkiga mår bättre än finskspråkiga, visar tidigare forskning. Men berörs också personer med invandrarbakgrund av detta välbefinnande? Migrationsinstitutet undersöker i ett nytt projekt hur invandrare mår i svenskspråkiga, tvåspråkiga och finskspråkiga kommuner.

Kulturfonden, som finansierar studien med 70 000 euro, informerar om saken i ett pressmeddelande.

– Svenskspråkiga i Finland lever längre bland annat på grund av sitt sociala kapital. Vi vill ta reda på om det sociala kapitalet berör också personer med invandrarbakgrund, säger Magnus Enlund, projektledare för Centret för Svenskfinland vid Migrationsinstitutet.

Skapa kunskapsbas

Projektet ska analysera hälsodata för personer med invandrarbakgrund i svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i Finland. Data från finskspråkiga kommuner jämförs med data från kommuner i Österbotten, Nyland och Egentliga Finland.

– Tanken är att främja integrationen för personer med invandrarbakgrund också på svenska. Med sakkunskap som bas kan man bli bättre på det, säger Enlund.

Resultaten ska gynna hälsovården genom att skapa mer kunskap. Personal och förtroendevalda inom sjukvårdsdistrikten kan bli bättre på att hantera integrationen. Detsamma gäller kommunala tjänstemän.

Också på finskt håll kommer man att kunna dra nytta av studien, säger Enlund.

– Alla resultat är hemåt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning