Nu ska bullersyndare jagas som fartsyndare

Méduse är en kombination av kamera och riktbara mikrofoner, och tar en bild av det högljudda fordonets registreringsskylt. Bild: Pressbild

Efter hastighetskameror testas nu ljudradar i Frankrike. Landet kan bli först i Europa med automatiska ljudböter, säger ingenjören Fanny Mietlicki i Paris.

Ett fordon som kör med öppet fönster och spelar musik på hög volym eller en mc-förare som avlägsnat ljuddämparen och för oljud är exempel på vem som kan få ljudböter i framtiden.

– Här i Frankrike planerar vi att bli först i Europa med automatiska ljudböter för fordon som överskrider tillåtna 90 decibel. Detta kan bli verklighet om två år, säger Fanny Mietlicki, ingenjör och chef på offentliga miljöorganisationen Bruitparif i Saint-Denis strax norr om Paris.

Om två år kan Frankrike vara först i Europa med automatiska ljudböter, säger Fanny Mietlicki på miljöorganisationen Bruitparif. Bild: Johan Tollgerdt

Sedan 2004 är organisationen specialiserad på forskning och teknisk utveckling mot buller i tätorter.

Just nu testas "bullerkameran" Meduse på ett fyrtiotal platser i Frankrike. Den mäter fordons ljudvolymer och fotograferar deras registreringsskyltar om de överstiger otillåtna decibelnivåer. Målet är att sänka bullernivån i samhället.

I forskningen har miljöorganisationen Bruitparif bland annat låtit två motorcyklar köra genom Paris om natten, en med ljudemission på lagliga 65 decibel och en med olagliga 105.

Forskarna har konstaterat att den minst hörbara motorcykeln kan ha väckt cirka 300 personer och den mest hörbara 11 000 personer.

– Att regelbundet bli störd i sömnen kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en undersökning som ingår i Världshälsoorganisationen WHO:s bullerdirektiv, säger Fanny Mietlicki till HBL.

På franska betyder Meduse manet, och kameran ser ut som just en manet med en krans av tentakler. Ljudradarn består bland annat av fyra olika mikrofoner som kan pejla varifrån bullret kommer.

– Oljud är vårt moderna samhälles gift, säger Rémy Jourdan, kommunikationschef i Villeneuve-le-roi där Meduse testas.

Kommunen ligger nära den internationella flygplatsen Orly. Han betonar att oljuden från flygplanen får många av invånarna att inte orka med annat buller.

– Vissa dagar kan polisen få uppåt hundra klagomål om höga ljudemissioner, säger Jourdan och förklarar att det räcker med en mc-förare som modifierat sin ljuddämpare och kör igenom staden.

Nu väntar kommunen otåligt på att få skicka ut automatiska ljudradarböter.

– När det blir tillåtet slipper invånarna klaga. Då vet de att myndigheterna arbetar för att hålla ljudnivån på laglig nivå.

I Frankrike är det vanligt att polisen ger böter på upp till ca 90 euro för fordon som bullrar över lagliga nivåer, men hittills krävs det att poliserna är på rätt plats i rätt ögonblick.

– Som mc-förare är oljud min värsta fiende. Därför välkomnar jag ljudradarn så lagen respekteras, säger Didier Renoux på mc-förbundet FFMC i Montreuil öster om Paris.

Didier Renoux är motorcyklist, men hatar oljud. Därför är han för den nya decibelkontrollen inne i städer. Bild: Johan Tollgerdt

Meduse existerar redan i kvarter med höga bullernivåer inne i Paris, till exempel i den kaotiska bilkorsningen vid Place du Châtelet strax intill Notre-Dame.

Vissa politiker anser dock att dagens tillåtna bullernivå på 90 decibel måste sänkas framöver.

– Det får däremot inte ske, säger Renoux. Om bara tysta elbilar får tillträde till gatorna blir det orättvist, säger han.

För tillfället monteras sex ljudkameror upp på de små gränderna i populära nöjeskvarteret Butte-aux-Cailles i Paris södra stadsdelar. Där klagas ofta på folk som röker och dricker alkohol utanför krogarna.

Meduse har fått Guy Courtois att rasa offentligt. Han äger sin restaurang Le temps des Cerises sedan 1978.

Bullret har blivit en politisk fråga inför kommunalvalet nästa år, säger restaurangägaren Guy Courtois. Bild: Johan Tollgerdt

– Buller håller på att bli en politisk fråga inför det franska kommunalvalet nästa år, säger Guy och berättar att det är borgmästaren i Paris 13:e arrondissement som gett tillåtelse att sätta upp ljudkamerorna.

– Han jagar väl röster, tror Guy.

Restaurangägaren tycker att övervakningssamhället går för långt. Han påminner om att stora sångare som Jacques Brel och Edith Piaf upptäcktes just på krogarna.

– När man spelar musik kan man inte anpassa sig efter stränga lagar för att sänka volymen. Gästerna måste dessutom få skratta och gråta och föra lite oljud, menar Guy.

Än så länge ska Meduse inte bötfälla kroggästerna.

– Men om ljudkameran i framtiden ger böter till krogägarna förintas Paris nöjesliv, säger Courtois.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning