Nu satsar Kulturfonden sex miljoner euro på konstundervisning

Sören Lillkung är vd för Svenska kulturfonden. Bild: Cata Portin

Fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, sina villkor, sin hemort och mot en rimlig kostnad. Det är målsättningen då Svenska kulturfonden genomför sin största satsning någonsin.

Barn och unga måste få bättre och mer jämlika möjligheter att delta i konstundervisning. Det är syftet bakom Skapa, Svenska kulturfondens nya strategiska jättesatsning, som finansieras med hela 6 miljoner euro under tre år. Bara en gång tidigare har fonden genomfört ett projekt i samma storleksklass (Hallå!-programmet, som lanserades 2018 med syfte att överbrygga språkmuren).

Att konstundervisningen på svenska i Finland i dag inte fungerar optimalt visade bland annat Lasse Garoffs rapport Mer än en hobby som publicerades 2020. I många kommuner undervisas bara i ett fåtal konstämnen inom den grundläggande konstundervisningen, det finns för få konstlärare och nivån på undervisningen varierar stort mellan kommuner och regioner, skriver Kulturfonden i ett pressmeddelande.

– Vi vill inspirera kommunerna att ta ett helhetsansvar så att tillgängligheten ökar för barn och unga. Det är på kommunal nivå som samarbetet och koordineringen mellan skolornas konstundervisning, den fria bildningen och den grundläggande konstundervisningen kan förbättras, säger Sören Lillkung, vd förSvenska kulturfonden, till HBL.

Han tillägger att det också är genom de kommunalt drivna skolorna som konstundervisningen kan göras tillgänglig även för barn vars föräldrar har svårt att finansiera en dyr hobby.

Fler konstarter

Förutom kommunerna befinner sig också högskolorna i en nyckelposition, och kan därmed också beviljas bidrag. Bland annat krävs det insatser för att öka antalet behöriga lärare som kan undervisa. Till exempel inom ordkonst utbildas i nuläget inga lärare på svenska i Finland.

Lillkung säger att det finns gott om evidens för att konstundervisning är till nytta för barn och unga, och kan stärka deras självkänsla, identitet, kreativitet och empati. Samtidigt finns oroväckande tecken på att många unga sitter alltför klistrade vid sina skärmar och att coronapandemin ökat passiviteten

– Man behöver få skapa tillsammans. Och tillgängligheten måste öka, i synnerhet för pojkar och bland underrepresenterade grupper, som invandrare. Och så måste vi också tillgängliggöra fler konstarter. Utbudet kan vara rätt smalt på många håll i Svenskfinland.

Projektet pågår 2023-2025 och i oktober tar Kulturfonden emot den första omgången ansökningar. Alla projekt måste inkludera flera aktörer med olika verksamhet. Ett enskilt Skapa-projekt kan få högst 350 000 euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning