Nu rullar estniska tåg på järnvägen mot Hangö

Vd Ilkka Seppänen och styrelseordförande Paul Lukka framför ett av Operails amerikanskdesignade Powerhaul 37-lokomotiv. Loket blir det kraftigaste dieselloket i landet på bandelar som ännu inte är elektrifierade. Hangöbanan väntas få eldrift 2025. Bild: Pressfoto

13 år efter att frakttrafiken öppnades för konkurrens har VR fått en utländsk medtävlare. Estniska Operail siktar på en betydande del av den finska järnvägstrafiken.

I november rullade estniska statsägda Operails första transport av sibiriskt kol i väg över den finsk-ryska gränsen mot Koverhars hamn i Hangö, där det lastas för transport till stålverk i Europa.Prem...