Nu måste regeringen backa

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Finländarna visade ett tydligt missförtroende mot regeringens social- och hälsovårdsreform i kommunalvalet.

Kommunalvalsdiskussionerna dominerades denna gång av många nationella politiska frågor.

Nedskärningarna i dagvården och utbildningen samt regeringens planer på att reformera social- och hälsovården diskuterades i valdebatter i hela landet. I sig var det inget konstigt med ett starkt fokus på dessa frågor: skolan och dagvården är centrala delar av den kommunala servicen och social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunfältet mer än någon annan förvaltningsreform.

I och med att kommunalvalet var det första nationella valet sedan regeringen Sipilä tillträdde 2015 stod det även klart att man vid urnorna mäter finländarnas förtroende för regeringen och den politik som förs. I detta avseende var valresultatet tydligt: förtroendet har minskat betydligt.

Centern gjorde sitt sämsta kommunalval sedan 1953. Regeringens sammanlagda väljarstöd landade på endast 47 procent och Sannfinländarna har förlorat 300 000 röster på två år. Partiets väljarstöd har rasat med häpnadsväckande 8,9 procentenheter sedan riksdagsvalet 2015. Redan under valkvällen var det många analytiker och journalister som ställde den viktiga frågan: Vad händer nu? Vad innebär det för regeringens arbete att resultatet i kommunalvalet för regeringens del var så svagt?

En klar slutsats bör dras: regeringen måste nu backa i fråga om planerna på social- och hälsovårdsreformen. Även om oppositionspartiernas lösningsmodeller varierar förenades hela den nuvarande oppositionen av en tydlig kritik mot regeringens planer.

Det är helt enkelt helt ohållbart att regeringen strävar efter att skynda igenom en reform av den storleksklass och vikt som social- och hälsovårdsreformen är enbart på grund av att man inser att det politiska motståndet är så stort att den tvångsbolagiserings- och privatiseringsmodell som regeringen nu valt inte har någon framtid efter riksdagsvalet 2019. Lika ohållbart är det att regeringen av ideologiska skäl håller fast vid målsättningen om att skapa en marknad på över tio miljarder euro för de vinstdrivande företagen inom social- och hälsovården, trots den massiva kritik som kommit från sakkunniga, fackförbund och forskare.

Finländarna visade ett tydligt missförtroende mot regeringens social- och hälsovårdsreform i kommunalvalet. Denna slutsats kan dras då oppositionspartierna var de stora valsegrarna och reformen en av de mest dominerande frågorna i valet.

Då det är fråga om alla de centrala välfärdstjänster som vi finländare såväl gemensamt finansierar som använder vore det riktigt politiskt ledarskap av regeringen att nu stanna upp, lyssna till experternas kritik och ta med oppositionen i beredningen.

Li Andersson partiordförande för Vänsterförbundet, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamot i Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03