Nu lättas coronarestriktionerna i rask takt då smittkurvan pekar nedåt

Från och med måndag tillåts ledd hobbyverksamhet inomhus för personer födda 2001 eller senare. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

På torsdag öppnas bland annat gym och privata simhallar. Nästa vecka får eleverna i Helsingfors återgå helt och hållet till närundervisning. Överläkare Asko Järvinen anser inte att restriktionerna lättas för snabbt – vaccinationstakten är god och Järvinen räknar med en sommar med få restriktioner.

Smittläget har förbättrats och incidenstalet sjunkit under de senaste veckorna, och nu lättas restriktionerna på många håll i landet. Sedan förra veckan har man fått äta på restaurang igen, om än med begränsningar. Antalet passagerare begränsas inte längre i kollektivtrafiken inom Helsingforsregionens trafiks (HRT) område.

Hobbyverksamhet utomhus för personer under 20 år tillåts sedan förra veckan, och från och med måndag tillåts också ledd hobbyverksamhet inomhus för personer födda 2001 eller senare. Samtidigt öppnar också ungdomsgårdarna i huvudstadsregionen för ett begränsat besökarantal.

På torsdag, den 29 april, kan gym, motions- och rekreationsplatser samt privata simhallar få öppna igen enligt Regionförvaltningsverket i södra Finland. En eventuell ökning av smittspridningen kan ännu sätta stopp för öppningen. Nästa vecka återgår skolorna i Helsingfors helt och hållet till närundervisning.

Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS), hoppas på att folk är varsamma och följer rekommendationerna i samband med att restriktionerna lättas.

– När folk börjar ha mera kontakter ökar alltid risken och den nedåtgående smittrenden kan bli långsammare. När man pratar om att smittkurvor är på väg ner och att restriktionerna lättas finns en risk för att folks beteende förändras och att de blir mer oförsiktiga. Under fem veckor har vi haft en ganska rask nedgång i smittkurvan, men kurvan håller nu på att böja sig lite igen, vilket tyder på att vi borde orka med restriktionerna lite till.

Asko Järvinen, överläkare vid HUS, litar på att den nuvarande vaccinationstaken kommer att leda till en sommar med få restriktioner så länge inte en ny virusvariant som bryter sig igenom vaccinskyddet dyker upp. Bild: Niklas Tallqvist

Så länge folk är fortsatt försiktiga och följer de restriktioner som kvarstår är Järvinen inte orolig för att restriktionslättnaderna kommer för snabbt.

– Allt som nu är tänkt att öppna var sådant som var öppet i slutet på förra året också, och då fortsatte smittspridningen minska ändå. Då hade vi i och för sig inte de virusvarianter som är dominerande just nu. Men nu kan det hända att våren också hjälper till att minska spridningen.

Kommande lättnader i begränsningar

Enligt regeringens plan för att avveckla restriktionerna som godkändes den 20 april ska det bli möjligt att ordna tävlingar, evenemang utomhus och sommarläger för unga från och med början av juni. I början av juli ska det bli möjligt att ordna evenemang, tävlingar och hobbyverksamhet som kräver kontakt även inomhus.

Gym, motionsplatser, privata simhallar, bastur, inomhuslekparker och nöjes- och temaparker öppnar den 29 april.

Undervisning vid högstadier, gymnasier och yrkesskolor inom Helsingfors stad återgår helt och hållet till närundervisning den 3 maj.

Hobbyverksamhet utomhus för personer under 20 år är tillåtet. Hobbyverksamhet i grupper för vuxna får inte ordnas fram till den 3 maj.

Från och med måndag tillåts också ledd hobbyverksamhet inomhus för personer födda 2001 eller senare. Ungdomsgårdarna i huvudstadsregionen öppnar med begränsat besökarantal.

Passagerarantalet inom väg- och järnvägstransport och sjövägstraffik är begränsat till 50 procent av det möjliga antalet passagerare. HUS rekommenderar Traficom att förlänga begränsningarna fram till den 3 maj.

Offentliga kundlokaler såsom till exempel stadens museer och kulturhus är fortsatt stängda till den 16 maj.

Tillställningar får ordnas med högst sex personer fram till den 16 maj.

Publikevenemang är förbjudna både inomhus och utomhus fram till den 16 maj.

Gränskontrollerna för inresande från Schengenländerna ska enligt nuvarande plan upphöra 25 maj.

Munskydd rekommenderas för alla personer över 12 år på platser där det rör sig folk. Munskyddstvånget i kollektivtrafiken inom HRT:s område fortsätter.

Asko Järvinen är optimistisk – han tror att det kan bli en relativt normal sommar med tanke på vaccinationstakten just nu.

– Jag litar på att vaccinationstakten kan ge oss ett normalare liv i sommar. I slutet av maj borde de flesta över femtioåringar ha ett skydd och därmed kommer sjukhusbelastningen inte vara en risk på samma sätt. Hittills har man motiverat restriktionerna med att sjukvården inte ska överbelastas och med att man ska skydda personer med risk för en livshotande sjukdom, och dessa duger inte mer som motiveringar när äldre och riskgrupper vaccinerats.

Ett orosmoln som Järvinen ser är eventuella nya virusvarianter.

– Det finns en risk för virusvarianter som bryter sig igenom vaccinationsskyddet. Men än så länge verkar det lugnt eftersom mycket tyder på att vaccinerna ger ett tämligen bra skydd speciellt för allvarligare former av sjukdomen.

Vid Finlands inre gränser planeras att inreserestriktionerna ska avvecklas stegvis från och med slutet av maj. Restriktionerna kommer att ersättas med hälsosäkerhetsåtgärder och nuvarande hälsokontroller kommer att fortsätta. Trafiken från gränssamhällena i Sverige och Norge öppnas först, sedan pendlingstrafik.

– Jag förstår att gränserna måste öppnas, men samtidigt måste man se till att det inte finns risk för en ny epidemivåg. Varje våg hittills har kommit från utlandet, också den brittiska virusvarianten kom med resenärer. Även om vi genast kunde känna igen virusvarianten kunde vi inte hindra den från att på två månader ta över och bli den dominerande smittspridaren. Det kan alltså hända att det inte går att hindra nya epidemier om vi inte har helt stängda gränser, vilket är en omöjlighet i Europa, säger Asko Järvinen.

Han är också oroad över att det inte finns klara riktlinjer för hur man ska hantera inresande vid gränserna.

– Det är ett problem som det talats om redan sedan hösten. Det finns inte tillräckligt med resurser och personal vare sig vid hamnarna eller på flygfälten för att övervaka inresande speciellt när antalet håller på att öka.

Både lättnader och nödbromsar i Europa

Precis som Finland lättar flera andra länder i Europa på coronarestriktionerna. I Storbritannien har bland annat restauranger, gym och frisörsalonger nyligen öppnat igen. I Nederländerna avslutas det nattliga utegångsförbudet och även andra restriktioner hävs denna vecka.

I Tyskland däremot trädde den såkallade nödbromslagen, som gäller alla förbundsstater, i kraft i fredags. Nödbromsen innebär att så fort ett läns sjudagars incidens överskrider 100 tre dagar i följd införs strikta regleringar utöver de redan rådande restriktionerna. Restriktionerna som nödbromsen medför finns inskrivna i en paragraf i landets nya infektionsskyddslag och innebär bland annat att man får träffa endast en person som inte tillhör det egna hushållet, samt ett nattligt utegångsförbud. De flesta tyska läns incidenstal överstiger 100 och berörs därmed av nödbromsens restriktioner.

Även i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt överstiger incidenstalet för närvarande 100, men det räknas per två veckor. Det betyder att den måste fördubblas innan dödbromsen dras åt här, om man följer Tysklands exempel.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning