Nu härjar både coronasmitta och A-influensa i HUS-området

– Vi har både corona och influensa i samhället just nu. Tur nog belastar influensafallen inte intensivvården hårt för tillfället, säger infektionsläkaren Eeva Ruotsalainen vid Helsingfors universitetssjukhus. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Efter några år av nästan ingen influensa alls är A-influensan i omlopp i Finland igen. – Vi ser en ytterst sen, men tydlig epidemi just nu, säger infektionsläkaren Eeva Ruotsalainen vid Helsingfors universitetssjukhus.

Från den sista veckan i april till den första veckan i maj fördubblades antalet bekräftade fall av A-influensa i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

– Men siffrorna visar bara toppen av isberget, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid Helsingfors universitetssjukhus.

De patienter som kommer till universitetssjukhusets jourer med symtom i luftvägarna testas för A- och B-influensa, rs-virus och coronasmitta med ett enda test, men på en vanlig vårdcentral är det inte rutin att laboratorietesta för influensa. Under en influensaepidemi ställs diagnosen vanligen direkt vid ett läkarbesök och vid behov hänvisas patienten till ett coronatest för att utesluta covid-19. Många sjuka väljer dessutom att vänta ut symtomen hemma utan några coronatest över huvud taget.

– Eller så tar de ett hemtest som inte rapporteras någonstans alls, säger Ruotsalainen.

Bild: HBL

Både corona och influensa

Ifall influensan verkar sprida sig snabbt och effektivt nu kan det hänga ihop med att epidemierna legat lågt under de senaste åren.

– Eftersom vi inte har haft influensaepidemier på två år under coronapandemin är vi nu extra utsatta för smitta. Det skydd man får av att ha haft influensa håller bara i ett år och dessutom har folk tyvärr slängt munskydden. Munskydden har också skyddat mot influensa, säger Ruotsalainen.

Hon tror att influensaepidemin tills vidare kommer att fortsätta, eventuellt accelerera, men pekar på två saker:

– Institutet för hälsa och välfärd säger att två av tre som fyllt 65 har tagit influensavaccinet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det är rekordhöga siffror. Så är det snart sommar och folk har semester och är borta från jobbet, skolorna är stängda och färre barn är på daghem. Då har luftvägsvirus svårare att spridas. Folk kanske umgås på festivaler i stället, men då är de åtminstone utomhus.

Både influensa och covid-19 ger symtom som feber, hosta, värk i kroppen, ibland också kräkningar och diarré. Båda sjukdomarna kan resultera i lunginflammation. Säker diagnos kan ställas bara genom laboratorietest.

Både influensa och covid-19 kan ge antingen lindriga eller mycket svåra symtom och komplikationer, som hjärt- och hjärninfarkter.

Båda sjukdomarna, men särskilt corona, är förknippade med ökad risk för dödsfall särskilt hos äldre personer och riskgrupper.

Båda sjukdomarna sprids genom droppsmitta, genom att andas aerosoler eller via ytor.

Det är vanligt att luktsinnet försvinner under covid-19, medan influensa vanligen inte påverkar smak- eller luktsinnet.

Källor: Johns Hopkins-universitetet, THL, HUS och Duodecim/Hälsobiblioteket.

Ruotsalainens budskap i det här läget är klart och tydligt:

– Vi har fortfarande mycket coronavirus och dessutom en intensifierad influensaepidemi i samhället. Båda är farliga sjukdomar för riskgrupper och för personer över 65, så de behöver fortsätta att skyddas och skydda sig själva med vacciner och munskydd, helst FFP-skydd.

– Och stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, säger hon.

Sen epidemi

Influensaepidemier varierar normalt från en säsong till en annan. De låga smittsiffrorna under de senaste åren är ett undantag; tidigare år har epidemierna varierat både när det gäller styrka, längd och tidpunkt. Ofta infaller epidemitoppen ändå i sportlovstider och i det här skedet av våren brukar bara rester av en epidemi hänga kvar.

Förra veckan registrerades 501 fall av A-influensa i Finland och veckan innan fanns 601 laboratoriesäkrade fall.

Chefsexpert Niina Ikonen vid Institutet för hälsa och välfärd säger att A-influensafallen dominerar i influensaepidemin just nu. Bild: Privat

– Siffran för förra veckan är från i fredags så den kan växa eftersom registret över smittsamma sjukdomar uppdateras med viss fördröjning, säger chefsexpert Niina Ikonen på Institutet för hälsa och välfärd.

Registrets siffror är riktgivande, men statistiken visar ändå trenden. Under hela pandemin har influensafallen legat mellan noll och tio fall per vecka, men i december 2021 sågs en liten ökning av A-influensa.

Bild: HBL

– I mitten av december 2021 ökade fallen för första gången på länge, men så fick vi nya coronarestriktioner på grund av omikronvarianten och då stoppades samtidigt influensan. I mars, när restriktionerna hade hävts, ökade fallen igen och sedan början av april har influensa och coronavirus varit i omlopp sida vid sida, säger Ikonen.

Den som drabbas av influensa i Finland just nu får sannolikt en A-influensa. Av alla fall de föregående veckorna har bara några varit av B-typ.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning