Nu har niondeklassarna fått besked - så här fördelades gymnasie- och yrkesskoleplatserna

Bild: Lina Enlund

Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 personer av vilka 3 200 blev antagna.

66 600 sökande fick studieplats i vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. Det framgår i Utbildningsstyrelsens uppgifter som offentliggjordes i dag. 6 900 blev utan studieplats i ansökan.

Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 personer av vilka 3 200 blev antagna.

Närmare 98 procent av de svenskspråkiga förstahandssökandena fick studieplats.

Till svenskspråkig utbildning sökte 2 957 direkt från grundskolan av vilka 1 890 i första hand sökte till gymnasium och 1 067 till yrkesutbildning.

Matematiskt sett finns det inget skäl att vara orolig, eftersom det fortfarande finns en hel del lediga platser, särskilt på yrkesutbildningssidan. Enligt Utbildningsstyrelsen finns det fler platser än sökande i de flesta landskapen.

Specialsakkunniga Katariina Männikkö vid Utbildningsstyrelsen gissar att det på årsnivå blir cirka 9 000 lediga platser.

– Även om det på ett område skulle finnas tillräckligt med platser borde utbildningen och intresset för den gå ihop. Det här är ett evigt gissel – det blir alltid lediga platser, säger Männikkö.

Sökande kan fortfarande få en studieplats genom en reservplats under sommaren. Några tusen sökande beräknas få studieplats på så vis.

Männikkö säger också att 3 000 ansökande fick studieplats genom läroanstalternas egna tilläggsansökningar förra året.

Mellanår främst ett skämt

Cirka tusen sökande beräknas ha blivit utan utbildningsplats i förra årets ansökan. Männikkö säger att en del av dessa sökande går om årskursen och att en del söker sig till folkhögskolor. Om ett mellanår ändå verkar oundvikligt lönar det sig att söka sig till en handledande utbildning för yrkesutbildning.

– Vi vill uppmuntra sökande att ta sig till tionde klassen eller handledande utbildning för yrkesutbildning. En sökande får sex extra poäng för det, säger Männikkö.

Få väljer emellertid att medvetet ta det lugnt i ett helt år.

– Det talas om mellanår främst på skoj. Eleverna är nog medvetna om att den tiden inte kan användas till något vettigt för en minderårig, säger Mikko Peltoniemi, studiehandledare vid Botby finska högstadium i Helsingfors.

Enligt Peltoniemi är eleverna dessutom välinformerade om alternativen efter grundskolan. Det här syns i statistiken: enligt Utbildningsstyrelsen fick 97 procent av alla ansökande studieplats i den gemensamma ansökan i vår.

Samma linjer lockar fortfarande

Cirka 35 000 av alla sökande blev antagna till en yrkesutbildning och till gymnasier nästan 31 000. Inom yrkesutbildningen verkar de mest populära utbildningarna vara klara. Det populäraste utbildningsområdet var åter i år social- och hälsovård, med över 5 700 unga ansökande.

Till topptrion hör även fordons- och transportteknik samt företagsekonomi och handelsbranschen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning