Nu har högkonjunkturen nått toppen

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

År 2017 verkar bli den högsta punkten på högkonjunkturen som tog fart 2016 och ser ut att fortsätta nästa år och ännu 2019.