Nu gäller krav på covidtest vid svenska gränsen

Inresekontroll vid betalstationen på Lernacken vid Öresundsbrons fäste. Bild: Johan Nilsson/TT

Krav på ett negativt covidtest är nu huvudregel för utlänningar som vill resa in i Sverige. Kravet började gälla vid midnatt. Det gäller även för finländare.

Alla som reser från Finland måste numera ha med sig ett testintyg på Sverigeresan. Det gäller även för andra EU-medborgare.

Inreseförbud till Sverige gäller sedan tidigare för utlänningar som reser från länder utanför EU/EES och från Danmark, Norge och Storbritannien. Det finns dock en rad undantag från förbudet.

Men de som undantas från inreseförbudet måste, som huvudregel, från och med lördagen, kunna visa upp ett intyg på negativt covidtest vid gränsen.

Testet får vara högst 48 timmar gammalt. Antikroppstest godkänns inte. Regeringens nya förordning gäller till 31 mars.

Både när det gäller inreseförbudet och kravet på covidtest gäller nu olika regler om man reser från ett land utanför EU/EES, ett land inom EU/EES eller från Danmark, Norge och Storbritannien.

Särskilda krav

För resor från länder utanför EU/EES, samt från Norge, Danmark och Storbritannien räcker det inte bara med ett covidtest. Det ställs också särskilda krav för syftet med resan. En nöjesresa eller shoppingresa duger inte.

Dessa särskilt strikta regler för resor från Danmark, Norge och Storbritannien gäller också till 31 mars.

För resor från Finland, Danmark, Tyskland och andra EU-medborgare räcker det däremot med ett testintyg. De omfattas inte av inreseförbudet. Det nya för till exempel resor från Finland är alltså att de från och med nu måste ha med sig ett sådant intyg på Sverigeresan.

Många undantag

Det finns en rad undantag inte bara från inreseförbudet utan även från kravet på covidtest.

Undantag från inreseförbud görs till exempel för utlänningar som bor i Sverige, utlänningar från länder utanför EU/EES som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, utlänningar som ska studera här eller idrottsmän som ska delta i internationella elitidrottstävlingar.

En utlänning som är undantagen från inreseförbudet slipper även testkravet till exempel om man är under 18 år, om man bor i Sverige, om man har trängande familjeskäl eller är asylsökande eller har andra humanitära skäl.

Arbetspendling giltigt skäl

Arbetspendlare från Danmark och Norge har giltigt skäl för inresa och behöver bara testa sig en gång i veckan. Danskar som reser från Bornholm till Danmark via Sverige har också giltiga skäl, men måste kunna visa upp ett färskt negativt testintyg.

De nya bestämmelserna om testkrav innebär att polisen behöver flytta resurser till den finska gränsen för att kontrollera att de som reser in i landet från Finland har ett negativt covid-test.

Polisen har även uppgett att kontroller på vissa flygplatser och vid vissa färjelägen kommer att bli mer omfattande, eftersom testkravet berör i princip samtliga som reser in i landet.

Inreseförbud

Huvudregeln är att utlänningar som kommer från länder utanför EU/EES nekas inresa.

Även resor från Danmark, Norge och Storbritannien omfattas av inreseförbudet

Utlänningar boende i Sverige eller har uppehållstillstånd omfattas inte.

Undantag görs bland annat även för de som arbetar med varutransporter, som ska uträtta nödvändiga funktioner i Sverige, som är sjömän och som är sjukvårdspersonal.

Undantag görs också för boende i Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore och Sydkorea.

Danskar, norrmän och britter undantas från inreseförbudet bland annat om de bor eller arbetar i Sverige, ska träffa sitt barn i Sverige eller reser från Bornholm via Sverige till annan del av Danmark.

Krav på covidtest

Utlänningar som är undantagna från inreseförbudet slipper krav på covidtest bland annat om de:

– är under 18 år

– kan styrka att de är varaktigt bosatta i Sverige

– har trängande familjeskäl

– är i behov av internationellt skydd

– arbetar i transportsektorn

Källa: Polisen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning