Nu finns detaljplanen för den omtvistade datacentralen i Esbo till påseende

Fortums och Esbo stads planer på en datacentral i Oitans har väckt motstånd. Bild: Timo Kari

Detaljplanen för området där en datacentral för fjärrvärme i norra Esbo planeras finns nu för påseende. Planerna på datacentralen har väckt motstånd bland invånarna i området.

Förslaget till detaljplanen för byggandet av en datacentral vid Ring III i Oitans i Esbo har kommit till påseende till och med den 20 april. Som HBL skrev om i februari har Fortums och Esbo stads planer på ett datacenter för spillvärme väckt oro bland invånarna i området. Staden och Fortum vill bygga centralen så att man senast 2025 kunde upphöra med kolkraftverket i Finno. Fortum planerar två datacenter i Esbo och Kyrkslätt som ska ta vara på spillvärme för fjärrvärmenätet. Det ena centret ska placeras i Oitans i Esbo och det andra i Kolabacken i Kyrkslätt.

Staden äger en stor del av markerna där datacentralen skulle byggas i Oitans, men det finns också ett område på drygt 15 hektar i privat ägo. Staden har i över 10 års tid förhandlat med markägarna utan att nå ett resultat om en försäljning. Esbo stadsstyrelse beslöt nyligen att staden ansöker av Miljöministeriet om rätten att tvångsinlösa de privat ägda markerna, men det är inte ett slutligt beslut om en tvångsinlösning. Från stadens sida vill man ändå fortsätta förhandlingarna med markägarna för att nå en lösning.

Esbo stad ordnar på måndag 29.3 kl. 17 ett informationstillfälle på distans för invånarna om planerna i Oitans.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning