Nu får Skillnaden en rejäl ansiktslyftning

Planen fanns för fem år sedan. Nu förverkligas den. Nya Skillnaden står klar sommaren 2019.

HBL berättade om den öppna platsen utanför Svenska teatern i augusti 2013. Sedan dess har det inte hänt så mycket eftersom pengarna saknats. Nu gäller att byggarbetet börjar i juni och det ska vara klart sommaren 2019, enligt Helsingin Sanomat som först skrev om de konkreta byggplanerna.

Marken får en snygg stenbeläggning enligt liknande modell som på till exempel Mikaelsgatan på avsnittet mellan Esplanaden och Alexandersgatan. Åtminstone ett konstverk ska också ställas ut.

Nya Skillnaden som stadsplanerare och konsulter ser området framför Svenska teatern. Fantombild. Bild: Helsingfors stad / konsultbyrån Sitowise

I dag är stället, som också ska fungera som en ingång till Esplanadparken en ganska sorglig syn. Containrar, bråte och trist asfalt. Bussarna har ändå i huvudsak försvunnit. Körrampen till den underjordiska parkeringen stängdes redan på hösten.

För Helsingfors stad är projektet vid Skillnaden också en del av den stora centrumplanen där gågatorna ska bli fler.

För snart sex år sedan beräknades ombyggnaden kosta 2,5 miljoner euro. Nu är summan nästan fyra miljoner euro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46