Nu byggs det, men mera behövs

Grönområden är härliga, men måste kunna diskuteras även ur bostadsbristsperspektiv. Visst ser vi strävanden åt rätt håll, men mera innovativt tänk behövs.

Under något som känns som en evighet har vi bombarderats med dåliga ekonomiska nyheter. Tyvärr kommer den svaga helhetssituationen inte så där bara att förändras, lika litet som vår kollektiva oförmåga att fatta svåra beslut kommer att försvinna. Men samtidigt som helhetsbilden ser svår ut så finns det sektorer där det går framåt. 

I Finland är det för tillfället byggnadsbranschen som står för showen. Det byggs mera än på länge och nästan alla indikatorer inom byggbranschen pekar uppåt. Branschen själv ser att både detta år och nästa år ser ljusa ut. En tillväxt på 3-4 procent ser realistiskt ut i år. Byggnadsivern kommer att bidra till att investeringarna i år tar fart efter en lång svacka, vilket i sin tur stöder den ekonomiska tillväxten på ett bredare plan.

Men mera behövs. Än så länge är byggandet på en ganska låg nivå. Och speciellt i huvudstadsregionen ökar behovet av nya fastigheter hela tiden.

Ofta pratas det om att det borde byggas rimligt prissatta bostäder. Själv är jag av den åsikten att prisreglering sällan erbjuder de bästa lösningarna, utan att den mest fungerande lösningen vore enklare, och framför allt mindre, reglering av byggandet i kombination med en mycket större och innovativ planläggning i tillväxtcentra.

Mindre reglering och förändringar i planläggningen borde leda till att mängden nybyggda bostäder skulle stiga kännbart. Det här borde i sin tur leda till ett minskat uppåttryck i bostadspriserna, vilket i långa loppet skulle leda till förmånligare boende.

Byggandet i dag ser litet annorlunda ut än tidigare. För tillfället byggs främst små lägenheter i större städer. Det här är en välkommen utveckling eftersom bostadsbristen i till exempel huvudstadsregionen drivit upp priserna till nivåer som gör det svårt för många yrkesgrupper att jobba och bo på samma ort. Endast mera byggande är lösningen på denna flaskhals.

Men vad kan byggas? Huvudstadsregionen är full av skog, åtminstone från ett flygplansperspektiv, men möjligheterna är många fler; vindar kan byggas om till lägenheter, hus kan få tilläggsvåningar eller till och med rivas för att bereda väg för nya högre hus. Kontor kan bli lägenheter. Grönområden är härliga, men måste kunna diskuteras även ur bostadsbristsperspektiv. Visst ser vi strävanden åt rätt håll, men mera innovativt tänk behövs.

Nya lösningsformer behövs, för mycket pekar på att urbaniseringen fortsätter. En utredning om framtida bostadsbehov pekar på att det är möjligt att huvudstadsregionen kommer att behöva 50 procent flera bostäder 2040 än vad som nu finns. I praktiken betyder det här cirka 15 000 nya bostäder per år vilket är långt över de siffror som förekommer i förhandlingarna mellan kommunerna och staten om målsättningarna för byggandet.

Risken är att vi fortsätter att bygga för litet. För få bostäder leder till för dyra bostäder vilket fungerar som ett effektivt hinder för människor att bo, leva och jobba där de helst av allt skulle vilja.

Heidi Schauman ekonom

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning