Nu börjar taktikerandet

Bild: Lehtikuva/Teemu Salonen

De färskaste opinionsmätningarna inför presidentvalet kan leda till ett bekant fenomen – att rösta taktiskt.

Efter en rätt lång paus i mätningarna av stödet för presidentkandidaterna kom två nya nästan samtidigt.

Det är Alma Media (Tietoykkönen) och Helsingin Sanomat (Kantar TNS) som står för de färska mätningsresultaten.

Det går som känt inte att jämföra olika mätningar – de har utförts av olika företag, metoderna varierar och samplet är olika.

Men det går att se vissa trender.

Enligt Almas mätning har stödet för Sauli Niinistö (valmansförening) sjunkit från 70 procent i den förra mätningen i november-december 2017 till 58 procent i januari.

Helsingin Sanomats mätning ger Sauli Niinistö ett stöd på 68 procent, mot 75 procent i deras senaste mätning i december.

I båda mätningarna är Pekka Haavisto (Gröna) tvåa, men båda visar också att stödet för Paavo Väyrynen (valmansförening) har ökat. Väyrynen är trea i båda mätningarna.

Sauli Niinistö verkar fortfarande ha ett stort försprång. Om Niinistö får minst hälften av alla avgivna röster blir han vald i första omgången.

Väyrynens kandidatur blev klar först i början av december och det förklarar att stödet för honom var lågt i slutet av året. Väyrynen har profilerat sig genom en negativ kampanj mot Niinistö, snarare än med en positiv kampanj för sig själv.

I de båda mätningarna är kandidaternas ordningsföljd i övrigt nästan densamma. Laura Huhtasaari (Sannf) kommer på fjärde plats, Matti Vanhanen (C) på femte plats, Nils Torvalds (SFP) är sist.

I Almas mätning landar Tuula Haatainen (SDP) på sjätte plats och Merja Kyllönen (VF) på sjunde plats. I Helsingin Sanomat kommer Kyllönen före Haatainen.

I så gott som alla tidigare direkta folkval av presidenter har en del väljare röstat taktiskt. I stället för att rösta på den kandidat man stöder i första hand röstar man på en annan kandidat för att påverka vilka som går vidare till en andra omgång, eller för att försöka manövrera ut någon kandidat.

Hittills har stödet för Sauli Niinistö varit förkrossande ur alla övriga kandidaters synvinkel.

De nya mätningarna bäddar för ett lite större hopp för övriga kandidater och deras partier och samtidigt tar det taktiska tänkandet fart.

Det gäller de väljare och politiska krafter som absolut vill se en andra omgång. Och det gäller dem som vill stoppa Paavo Väyrynen.

Frågan är ändå vad som är fromma förhoppningar och vad som är realistiskt. Det är inte sagt att det blir en andra omgång, men de som hoppas på det delar sig i två läger. De som satsar på Haavisto och de som satsar på Väyrynen. Politiskt är de på många sätt varandras motpoler.

Pekka Haavisto har haft just så svårt som förutspåddes att lyckas med sin kampanj på samma sätt som för sex år sedan. Professor Åsa von Schoultz vid Helsingfors universitet påpekar att valet 2012 också var en reaktion på Sannfinländarnas skrällseger 2011. Nu finns inte samma laddning.

Väyrynen kan locka till sig Laura Huhtasaaris väljare. Sannfinländarna har många manliga, konservativa väljare. Det bäddar för en manlig kandidat framför en kvinnlig. Men enligt de färska mätningarna skulle det inte bära särskilt långt.

Åsa von Schoultz tror inte att en andra omgång är sannolik men hon kan tänka sig att skillnaden mellan Paavo Väyrynen och Pekka Haavisto jämnas ut.

För de flesta väljare har presidentvalet aktualiserats först nu. Båda mätningarna är gjorda i ett skede då vissa, men inte alla, kandidater har varit med om utfrågningarna i tv. Det kan spela en roll. Samtidigt pågår redan förhandsröstningen. Spänningen stiger den sista veckan inför valet även om slutresultatet verkar klart.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning