Nu börjar säsongen för alternativa budgetförslag – KD först ut

Sari Essayah och Peter Östman. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Oppositionspartiernas alternativ till regeringens budget börjar rassla in de närmaste veckorna. KD vill satsa mer på barnfamiljer, inomhusluft och de äldre.

I sin skuggbudget ligger KD på ungefär samma slutsumma som regeringen, men partiet vill rucka på särskilt de siffror som gäller barnfamiljer och äldre.

KD stryker inte alla regeringens nedskärningar i stöd och bidrag, och inte alla indexfrysningar, men på vissa punkter vill partiet kompensera de som förlorat av sina slantar.

Barnbidraget är ett sådant stöd som KD vill lägga 30 miljoner till på, och KD vill också fortsätta med barnavdraget i beskattningen – någon som regeringen nyligen slopade.

– Det var bra och välkommet att regeringen sänkte dagvårdsavgifterna, men det är inte riktigt samma sak eftersom det inte alltid är samma människor som får den kompensationen, säger KD:s partiledare Sari Essayah.

För de äldre vill KD införa indexhöjningen av folkpensionen och höja garantipensionen med 45 euro, bland annat.

Sammanlagt vill KD satsa omkring 100 miljoner mer på barnfamiljer och 100 miljoner mer på de äldre, och ytterligare 100 miljoner ska användas för människor drabbas av dålig inomhusluft och mögelskadade hus.

Intäkterna ska fås från sockerskatt och ytterligare höjd alkoholskatt.

KD vill också skära ned i företagsstöden redan nästa år, trots att en parlamentarisk arbetsgrupp nyligen inlett sitt arbete med att se över företagsstöden.

– Vi har inte beslutat vilka företagsstöd det kan bli fråga om, och därför har vi lagt en ganska försiktig summa för nästa år i vår skuggbudget, men vi följer med arbetsgruppens arbete och de experter vi hör, säger Peter Östman, riksdagsgruppens ordförande.

Ett företagsstöd är i alla fall klart, och det är företagens avdrag för avgifterna till arbetsgivarorganisationerna.

På den punkten vill KD också slopa halva avdraget för fackföreningsavgifter.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning