Nu börjar nedräkningen till Amos Rex invigning

Amos Rex stora sal har tio meter till tak, vilket skapar möjligheter för jättelika konstverk och utställningar. Bild: Leif Weckström

Ett japanskt konstnärskollektiv med kring 500 medlemmar signerar första utställningen på det nya Amos Rex-museet, som slår upp portarna i augusti. Intresset för museet är stort, även utomlands.

Amos Andersons Konstmuseums nya byggnad Amos Rex är det mest intressanta museibygget i Finland på flera år. På torsdagen ordnades en pressvisning där museet förevisade de tills vidare halvfärdiga lokalerna och offentliggjorde premiärutställningen.

– Utgångspunkten för planeringen var att skapa en utställningslokal som är så flexibel som möjligt och erbjuder möjlighet att visa sådan konst som vi ännu inte ens kan föreställa oss, säger museichefen Kai Kartio.

Arkitektoniskt ligger museet under jorden i anslutning till Glaspalatset i Helsingfors. Det består av två stora kupolsalar, varav den större har en takhöjd på tio meter, och några mindre utställningsrum. Kupolerna har cirkulära öppningar som släpper in dagsljus.

– Som ni ser har vi kommit långt. I maj-juni-skiftet öppnas Bio Rex och Glaspalatsets torg (som nu är avspärrat på grund av byggarbetet) och i augusti blir det grand opening av museet, säger Kartio.

För planeringen står arkitektbyrån JKMM, som har ritat bland annat Helsingfors universitets nyligen fullbordade Think Corner och Dansens hus, som uppförs intill Kabelfabriken i Helsingfors.

Japanskt konstnärskollektiv

För den första utställningen står ett japanskt konstnärskollektiv, TeamLab. TeamLab består av kring 500 personer som jobbar som arkitekter, ingenjörer, programmerare, animerare, matematiker, författare med mera. Kollektivet jobbar huvudsakligen med immersiva, interaktiva digitala installationer.

– När vi planerade vår första utställning ville vi utgå från lokalerna, som är planerade för experimentella konstformer. Vi kontaktade Tokyobaserade TeamLab och blev väldigt glada när de tackade ja, säger Kartio.

Toshiyuki Inoko är grundare av konstnärskollektivet TeamLab som står för premiärutställningen på Amos Rex konstmuseum i augusti. Foto Bild: Leif Weckström

TeamLabs grundare Toshiyuki Inoko deltog i presstillfället på torsdagen. Han är den som dirigerar gruppen, som har funnits sedan 2001, och ställer ut över hela världen. För närvarande har gruppen 15 utställningar, till exempel på National Gallery of Victoria i Australien och National Gallery i Singapore.

– Det här utrymmet är väldigt unikt och binder på ett vackert sätt ihop det som ligger under och över jorden. Här i stora salen kommer vi att skapa ett digitalt vattenflöde där vattnet rinner nerifrån upp längs väggarna och ut genom den cirkulära öppningen i taket, säger Inoko.

TeamLabs digitala projektioner är interaktiva, vilket innebär att de reagerar på åskådarens närvaro, och immersiva, vilket innebär att de omsluter åskådaren. En del av konstverken på premiärutställningen kommer att rikta sig mot barn och barnasinnade, vilket har varit en växande trend inom konsten.

– Totalt kommer vi att ställa ut kring åtta större konstverk och flera mindre, säger Inoko.

Internationell uppmärksamhet

En remarkabel detalj i museibygget är hur smärtfritt det har gått. Planeringen inleddes för fyra år sedan och själva byggandet i januari 2016. Det är svårt att komma på ett liknande byggprojekt som hade gått snabbare.

– Det finns säkert flera orsaker till varför det har gått så snabbt, men en av dem är att vi har haft ett gott samarbete med Helsingfors stad. Staden har varit positivt inställd sedan början, säger Henrik Johansson, vd för Fastighets AB Glaspalatset Helsingfors, som ansvarat för bygget.

Henrik Johansson har hållit i trådarna och sett till att såväl budgeten som tidtabellen hållit. Bild: SPT

Något som bidragit till stadens positiva inställning är att bygget helt och hållet finansierats med privata medel, det vill säga av Föreningen Konstsamfundet. Konstsamfundet grundades av affärsmannen, publicisten och konstälskaren Amos Anderson.

Kostnaderna för bygget är 50 miljoner euro, precis som planerat.

– Det har varit press på tidtabellen och budgeten, men som helhet har vi haft ett bra flyt, säger Johansson.

Museets officiella målsättning är 100 000 besökare per år, men Johansson tror att det är i underkant. Redan nu är det internationella intresset stort, bland annat valdes Amos Rex vid årsskiftet av BBC till en av åtta mest intressanta byggnader som blir klara i år.

Amos Rex stora sal har tio meter till tak, vilket skapar möjligheter för jättelika konstverk och utställningar. Bild: SPT

Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Museichef Kai Kartio ser fram emot invigningen av Amos Rex konstmuseet i augusti. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Amos Rex stora sal har tio meter till tak, vilket skapar möjligheter för jättelika konstverk och utställningar. Bild: Lehtikuva/ Jussi Nukari

Konstverket Waterfall ska inviga det nya museet Amos Rex. Bild: TeamLab

Ett av TeamLabs immersiva konstverk har titel Crows. Bild: TeamLab

Graffiti Nature är ett av konstverken som kommer till Amos Rex. Bild: TeamLab

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning