Nu börjar maktskiftet i de finlandssvenska stiftelserna

Spelet om makten över de finlandssvenska stiftelserna är i full gång när toppgarnityret ska bytas ut mot yngre krafter. Bild: Ksf Media

Den finlandssvenska fondvärlden står inom den närmaste framtiden inför ett radikalt generationsskifte där stora delar av toppgarnityret byts ut mot yngre krafter. I kulisserna är spelet om makten över det finlandssvenska kapitalet redan i full gång.

För tillfället pågår den stora finlandssvenska kryssningen som har marknadsförts som ett finlandssvenskt startskott på Finlands hundraårsjubileum. På plats finns nästan 1 500 deltagare och ett dussintal organisationer varav de flesta finansieras med årliga kapitalinjektioner från finlandssvenska fonder och stiftelser. 2017 är också startskottet för ett omvälvande maktskifte inom den finlandssvenska fondgräddan. Många stiftelsepampar som företräder de stora efterkrigstida årskullarna uppnår inom kort pensionsåldern eller faller för åldersstrecket varpå yngre krafter tar över.

Nygård-Fagerudd blir SFV-ordförande

Först ut är Svenska Folkskolans vänner som redan i mars byter styrelseordförande då nuvarande ordföranden Per-Edvin Persson ska ge över rodret. Enligt flera insatta källor går posten till föreningens vice ordförande Wivan Nygård-Fagerudd, tidigare delegationsordförande i Svenska kulturfonden och medlem i Konstsamfundet. Nygård-Fagerudd vill inte gå händelserna i förväg. Hon säger att hon har tillfrågats men att besked om hur det blir kommer först då beslutet väl är fattat.

Nästa stora omställning blir då den finlandssvenska hövdingen Christoffer Taxell om precis ett år faller för Konstsamfundets inofficiella åldersstreck på 70 år och ger över ordförandeklubban till sin efterträdare som väljs bland samfundets tolv medlemmar. Vid det skedet har Taxell varit medlem av Konstsamfundet i exakt halva sitt liv, det vill säga i 35 år.

Det är osannolikt att någon av de äldsta medlemmarna, där åldersstrecket snart kommer emot, väljs till ordförandeposten eller att noviserna bland medlemmarna sätts i första förslagsrummet. Eftersom Nygård-Fagerudd blir SFV-ordförande är även hon utesluten. Det betyder att efterträdaren med sannolikhet väljs bland medlemmarna Max Arhippainen, Niklas Geust, Gunvor Kronman och Astrid Thors. Till exempel Kronman, som nämns som en möjlig efterträdare, har för stunden händerna fulla med ombyggnaden av Hanaholmens kulturcentrum som kulminerar i början av juni då samtliga nordiska kungapar ska delta i återinvigningen av centret. Men till vintern kan det finnas mer plats i hennes almanacka igen.

Astrid Thors går lös och ledig efter att hon i augusti blev utan jobb då Ryssland hindrade henne från att få förlängt mandat som minoritetsombudsman för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Det skedde efter att hon hade lyft upp situationen på annekterade Krimhalvön. I onsdags stod det också klart att Thors inte fick posten som ny jämställdhetsombudsman som hon hade sökt.

Thors namn förekommer också då det gäller andra poster som inom ett par år står lediga, till exempel uppdraget som vd för Konstsamfundet, direktör för Kulturfonden eller vd för Folkhälsan.

Men för att återgå till Konstsamfundet och dess vd-post som blir ledig vårvintern 2019 då Kaj-Gustaf Bergh går i pension: Vid det laget har Bergh hunnit inviga sin hjärtesak, det nya konstmuseet Amos Rex. Personer med insyn säger att valet av ordförande och vd för Konstsamfundet sannolikt kommer att skötas som en helhet eftersom duon vd – styrelseordförande ska samarbeta väl. Många gör bedömningen att Taxell själv på ett eller annat sätt kommer att engagera sig i urvalsprocessen även om 70-årsdagen hinner passera.

Det är fullt möjligt att Konstsamfundets nya vd precis som Bergh plockas från finanskretsarna och inte ur det finlandssvenska etablissemanget. Placeraren och styrelsemedlemmen Niklas Geust som blev förmögen då han sålde sin del av bankirfirman FIM skulle kvalificera för såväl ordförande- som vd-posten, men sannolikt har han händerna fulla med egna uppdrag och blir därför knappast aktuell.

Björn Teir till Konstsamfundet?

En annan person som skulle kunna vara en potentiell vd för Konstsamfundet är Björn Teir som sedan några år tillbaka är direktör för Stockmanns fastighetsaffärsverksamhet och tidigare var vd för Konstsamfundets dotterbolag Forum Capita. Ännu för ett tag sedan då systern Barbro Teir var vd för KSF Media var det otänkbart att Björn Teir hade återvänt till Konstsamfundet och därmed blivit sin systers närmaste chef. Men efter att Barbro Teir i våras lämnade sitt uppdrag är broderns namn aktuellt igen.

Konstsamfundet möblerar om. Konstsamfundets styrelsemedlem Gunvor Kronman ses som en tänkbar efterträdare till ordförande Christoffer Taxell som lämnar posten om ett år. Taxells efterträdare väljs bland samfundets 12 medlemmar. Stockmanns fastighetsdirektör Björn Teir kan bli aktuell då Kaj-Gustaf Berghs efterträdare utses. Bild: LEHTIKUVA/RONI REKOMAA, Richard Nordgren

Aktias vice vd Carl Pettersson som i början av veckan utsågs till ny vd för Veritas pensionsförsäkringar ska enligt uppgifter upptas som ny medlem i Konstsamfundet inom en överskådlig framtid. Pettersson kommer från Amos Andersons hemort Dragsfjärd. Petterssons namn förekom också i vd-spekulationerna för Konstsamfundet innan nyheten om att han tar över Veritas kablades ut.

"Ingen vits med tvärsäkra spekulationer"

Styrelsemedlemmen Max Arhippainen dementerar uppfattningarna om att det redan skulle finnas klara kandidater för ordförande- och vd-posterna.

– Jag skulle nog vara ganska försiktig med alla tvärsäkra spekulationer om vad som ska hända. Påståenden om att någon redan skulle vara påtänkt är felaktiga, säger Arhippainen.

Svenska kulturfonden står också inför stora omställningar. Nuvarande direktören Leif Jakobsson har fått sitt förordnande förlängt till maj 2018 eftersom styrelsen inte ville ha ett direktörsbyte mitt i Finlands jubileumsår där fonden är engagerad. Utöver direktörsutbytet blir det andra stora omställningar på Kulturfondens kansli i och med att flera anställda experter snart går i pension.

En presumtiv kandidat för direktörsjobbet är Wivan Nygård-Fagerudd:

– För stunden har jag händerna fulla med annat, men om vi talar rent teoretiskt är det en post som jag finner intressant, säger Nygård-Fagerudd.

Andra potentiella kandidater för posten är SFP:s tidigare partisekreterare Johan Johansson som i dag är direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar som är knuten till Kulturfonden. Fonddirektörsjobbet kan också tänkas intressera riksdagsledamoten Eva Biaudet ifall hon tycker att det är dags att lämna Arkadiabacken. Ett annat tänkbart namn är Astrid Thors som nyligen blev ordförande för fondens konststiftelse Pro Artibus. Gemensamt för Biaudet och Thors är att båda sannolikt gärna skulle ta ett internationellt arbetsuppdrag, men ifall sådana inte står till buds är kan fondjobbet eventuellt intressera.

Kulturell eller samhällelig fond?

Beträffande Kulturfonden pågår också en diskussion om vilken profil fonden ska ha framöver. I kultur- och konstkretsar är man mån om fondens integritet i förhållande till SFP, medan det finns ett annat läger som önskar en mer allmän profil då den nya direktören utses. De två senaste direktörerna, Leif Jakobsson och företrädaren Berndt Arell har båda varit kulturprofiler.

– Många talar med värme och respekt om tiden då Krister Stålberg var direktör, lyder en kommentar av en person som hellre skulle se en samhällsvetare eller motsvarande på posten den här gången.

Vissa menar också att nischade kulturprofiler som saknar helikopterperspektiv kan försvåra samarbetet mellan olika stiftelser och fonder. Samarbete behövs för att man ska kunna komma överens om frågor där meningarna går isär. Skräckexemplen är evighetstvisten om hur den finlandssvenska lärarutbildningen ska skötas och det misslyckade försöket att fusionera de två yrkeshögskolorna Arcada och Novia. "Nog är det galenskap att man inte kunde komma överens om rektorn skulle ha sitt arbetsrum i Vasa eller Helsingfors", lyder en frustrerad kommentar.

Kulturfonden i sikte. Wivan Nygård-Fagerudd och Johan Johansson är två möjliga kandidater bland flera för posten som direktör för Svenska Kulturfonden. Jobbet blir ledigt efter Leif Jakobsson våren 2018. Bild: Leif Weckström, LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Folkhälsan intressantare än tidigare

En särskilt intressant organisation är Samfundet Folkhälsan i och med den planerade vårdreformen som gör att Folkhälsan tvingas besluta vad man ska ägna sig åt i framtiden. Styrelseordförande Matts Brommels omvaldes nyss för en treårsperiod och vd Stefan Mutanen tänker jobba ett litet tag till innan han går i pension.

Åsikterna om Folkhälsans framtida inriktning går isär. En del vill gå varsamt fram. Samtidigt finns det ett tryck på att Folkhälsan, i stil med till exempel allmännyttiga Diakonissanstalten, också borde satsa på kommersiell sjukvård i samarbete med någon annan part för att den vägen trygga rätten till sjukvård på svenska när vårdreformen blir ett faktum.

– Ibland känns det som att Folkhälsan rullar tummarna och funderar på luciakröningen medan Pihlajalinna och Mehiläinen rusar framåt i full fart, lyder en kritisk kommentar.

Nya vindar på Folkhälsan. Också Folkhälsan får inom några år ny vd. Tänkbara kandidater är Astrid Thors och Marcus Rantala. Tidigare socialministern Eva Biaudet är ett annat möjligt namn för posten. Bild: Leif Weckström, Richard Nordgren

Det är inte särskilt länge sedan Helsingforspolitikern Lasse Männistö hoppade över till vårdkoncernen Mehiläinen. Här kan man dra paralleller till en annan Helsingforspolitiker, lobbyisten Marcus Rantala som säkert skulle ligga väl till om Folkhälsan vågar ta steget ut och ge sig in i vårdsbusinessen på allvar. Rantala är i dag skattmästare för Folkhälsan. Ett annat tänkbart namn är Folkhälsans styrelseledamot Eva Biaudet som är tidigare socialminister. Den meriten smäller högt och hon kan ligga väl till om Folkhälsan väljer en något mindre kommersiell profil.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning