Nu börjar den ekonomiska balansgången

Att stödja en ekonomi i fritt fall är relativt sett lätt jämfört med den balansgång som nu finns framför oss.

Under de senaste veckorna har diskussionen on den ekonomiska situationen tagit nya former. Efter en sommar då man bara befarade det värsta har nu statistik börjat flyta in. Denna statistik pekar...