Nu blir resekorten könsneutrala med alternativen "annat och "jag vill inte precisera"

En spårvagnschaufför i Helsingfors. Bild: Cata Portin/HBL-arkiv

Helsingfors stad jobbar för att göra sina blanketter mer inkluderande. Samtidigt förnyas resekorten.

De resekort som används i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen kommer framöver att ha fler alternativ än bara "kvinna" och "man". Helsingfors stad kommer också att gå in för att alternativen "annat" och "jag vill inte precisera" läggs till när man ska kryssa för sitt kön i blanketter och enkäter.

De nya könsneutrala riktlinjerna kommer sig av att stadsfullmäktigeledamoten Kati Juva (Gröna) påpekade bristerna i en motion fjol.

I höstas valde politikerna i stadsfullmäktige att skicka frågan tillbaka till tjänstemännen. Efter att bland annat jämställdhetskommittén, Helsingforsregionens trafik (HRT) och stadskansliets rättstjänst tittat närmare på frågan konstaterade fullmäktige på onsdagskvällen att saken var klar. Det vill säga, att könsneutraliteten börjar beaktas.

"Det är viktigt att mångfalden inom könen identifieras i stadens byråkrati. Speciellt transungdomar kan försättas i besvärande situationer när biljettkontrollanterna fäster uppmärksamhet vid en ungdom, vars yttre och verkliga kön inte motsvarar det som står på resekortet", säger Juva i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att könet inte spelar någon roll i majoriteten av stadens tjänster. Från och med nu kommer Helsingfors att förnya sina enkäter och formulär enligt motionen så att det, alltid då det är möjligt, finns alternativ till "kvinna" eller "man" som man kan kryssa för.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning