Nu blev det plågsamt igen!

Den enkla orsaken till att reformen stupade var att tiden för riksdagsbehandlingen av det komplexa lagpaketet tog slut.

Jag har i en kolumn i tidningen Folkhälsan reflekterat över processen kring den nu kraschade hälso- och sjukvårdsreformen. Jag har inte uttryckt någon åsikt om orsaken till debaclet, vilket rubriksättning och ingress till artikeln publicerad i HBL (11.3) förleder läsaren att tro. Jag behandlade i huvudsak den offentliga diskussionen kring reformen och uttryckte en frustration över att många som betitlats sakkunniga uttryckt sig vinklat och förmedlat privata åsikter snarare än vederhäftig information. Det har stundtals varit plågsamt. – Kolumnen kan i sin helhet läsas på www.folkhalsan.fi.

Den enkla orsaken till att reformen stupade var att tiden för riksdagsbehandlingen av det komplexa lagpaketet tog slut. De underliggande orsakerna (i pluralis) kan bäst klarläggas i ett seriöst forskningsprojekt som jag gärna ser att initieras. I bästa fall kan det bidra till att nästa försök har bättre chanser att lyckas.

Mats Brommels Stockholm, Sverige

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03