Nu bäddar Helsingfors för sista färjan från Olympiakajen

Västra hamnen planeras ta all Tallinntrafik i framtiden. Sverigebåtarna får Skatudden – och Olympiaterminalen tystnar till ett monument från Sverigeångarnas tidevarv. Bild: Niklas Tallqvist

Efter 70 år av passagerartrafik från Olympiakajen klämtar skeppsklockan för sista båten ut. Helsingfors väntas på måndag lägga om framtiden i stadens hamnar för 2020-talet.

Sverigebåtarna kommer i framtiden att i Södra hamnen koncentreras till Skatudden i Helsingfors. Tallinntrafiken koncentreras helt och hållet till Västra hamnen.Det är en del av planerna när Helsingfor...