Nu avgörs om experimentet med frivillig skolsvenska stupar – Sampo Terho kommer ändå inte ge upp

Blå framtids ordförande Sampo Terho ger inte upp, trots att regeringens språkexperiment med frivillig svenskundervisning har floppat. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Alla kommuner utom två har hoppat av det planerade experimentet med frivillig svenskundervisning i skolan. På torsdag kommer ärendet upp i de två sista kommunerna, och som det ser ut kommer åtminstone en av dem att spola försöket. Kampen om skolsvenskan ser ut att avgöras i Rovaniemi.

Rovaniemi är den sista av de kommuner som anmälde sig till experimentet om frivillig skolsvenska som fortfarande odlar tankar om att det ska bli av. Men till och med där är motståndet mot experimentet hårt.

Kommunfullmäktigeledamoten Mikkel Näkkäläjärvi (SDP) skrev en motion om att Rovaniemi skulle dra sig ur experimentet så fort han hörde att en enskild tjänsteman på eget bevåg anmält kommunen till det.

– Jag tycker att det är en principiell fråga, Finland är ett tvåspråkigt land. Men därtill tycker jag att det är dumt att gå vidare med experimentet om endast en kommun deltar. Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, säger Näkkäläjärvi.

Den ansvariga tjänstemannen föreslår att Näkkäläjärvis motion avslås på bildningsutskottets möte på torsdag. Då måste utskottet fatta beslut om att gå vidare med experimentet eller hoppa av.

– Jag tycker att det är talande att alla kommuner fick ansöka om att delta i experimentet, men så visar det sig att nästan ingen är intresserad. Jag tycker att experimentet ska läggas ner.

Nyslott redo att hoppa av

Undervisningsministeriets experiment där eleverna i årskurs sex i grundskolan skulle få byta ut svenskan som andra inhemska språk mot ett utländskt språk lanserades i fjol. Såsom experimentet var upplagt skulle det omfatta 2 200 elever under ett års tid.

Något överraskande ansökte endast fem kommuner om att få delta i det och av dem har tre redan hoppat av på grund av bristande intresse: Pieksämäki, Jämsä och Ylöjärvi.

De två sista kommunerna som fortfarande är med är Rovaniemi och Nyslott. I Rovaniemi har 30 elever uttryckt intresse för att byta svenskan mot spanska och i Nyslott har 16 elever sagt att de hellre läser ryska.

På torsdag behandlas experimentet även i bildningsutskottet i Nyslott, men till skillnad från Rovaniemi är det nästan klart att kommunen kommer att hoppa av.

– Jag föreslår att vi drar oss ur experimentet i och med att intresset har varit så litet. Vi vill inte att våra barn ska råka i en ofördelaktig ställning i och med att de inte har läst svenska, säger Tuija Kauppinen, tf chef för bildningssektionen.

När experimentet lanserades trodde de flesta att betydligt fler kommuner skulle gå med. Då hade det kunnat ge värdefull information om elevernas preferenser. Men nu kommer experimentet inte att ge ett dyft.

– Jag har pratat med den sannfinländska medlemmen i bildningsutskottet och det verkar som om de förstår situationen. Med så få deltagare kommer experimentet inte att uppnå sina mål, säger Kauppinen.

Terho ger inte upp

I och för sig kan det vara värdefull information att veta att den obligatoriska skolsvenskan trots allt har stöd bland eleverna och deras vårdnadshavare. Om experimentet faller på torsdag har det implikationer för framtida diskussioner om svenskundervisningen.

Kan man se det som att svenskundervisningen trots allt inte är så motbjudande när eleverna har blivit erbjudna att byta bort den men inte gjort det?

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (Blå) håller inte med. Frågan om att avskaffa tvångssvenskan är en av hans viktigaste målsättningar.

– Det är just det som det inte betyder. Alla enkäter visar att folket vill avskaffa tvångssvenskan. I Åbo Akademis enkät i förra valperioden ville 74 procent av de finskspråkiga finländarna avskaffa den, säger Terho.

Beslutet att skapa experimentet kom efter att medborgarinitiativet att avskaffa undervisningen i det andra inhemska språket föll i riksdagen i mars 2015. Riksdagen godkände ändå en kläm om att inleda ett språkexperiment.

– Kommunerna har själva fått välja om de vill delta i experimentet eller inte, och de gamla partierna har varit emot det. Till och med Sannfinländarna vände sig mot experimentet efter partisplittringen, säger Terho.

Enligt honom är kampen ändå inte över. Och fram tills att fullmäktige i Nyslott och Rovaniemi har röstat om sina utskotts beslut så är det faktiskt sant. Men ifall utskotten bestämmer sig för att hoppa av experimentet så torde det vara klart.

– Det här är bara en detalj i helheten och helheten är att finländarna vill ha språkfrihet. Det är en fråga som jag kommer att driva så länge jag är i politiken eller tills den blir verklighet, säger Terho.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03