Nu är sommartid populärast – finländarna vet inte hur de vill vrida klockan

Sommartid innebär att solnedgången infaller en timme senare än om man tillämpade normaltid. I gengäld går solen upp en timme senare på morgonen. Bild: Mostphotos

Finländarnas inställning till permanent sommartid eller permanent normaltid varierar beroende på hur man ställer frågan. När det blir tal om över hundra ljusa kvällstimmar blir sommartiden populärast, visar en färsk enkät.

Om Finland gick in för att slopa tidsinställningarna skulle 43 procent föredra permanent sommartid medan bara en femtedel skulle välja att ständigt ha normaltid, som vintertiden officiellt heter. För en dryg tredjedel spelar tidszonen ingen roll. Det visar en enkät som Taloustutkimus utfört på uppdrag av friluftsorganisationen Suomen Latu.

Enkätsvaren går emot det resultat som Justitieministeriet tidigare vaskade fram då folk fick tycka till på webbplatsen Din åsikt. Där var 52 procent av 677 000 finländare för permanent normaltid.

Förändringen kan förklaras av att frågan ställdes annorlunda i Suomen Latus enkät. Den klargjorde att sommartid innebär ljusare kvällar och senare soluppgångar medan normaltid innebär att det blir ljust en timme tidigare på morgonen men att solen i stället går ned en timme tidigare.

– När man bara talar om permanent sommar- eller vintertid kan det vara svårt att förstå den praktiska betydelsen. Alla har inte insett vad de har röstat för på Din åsikt. Därför ville vi ta ner frågan på en konkret nivå. Permanent sommartid betyder upp till 130 fler ljusa eftermiddags- och kvällstimmar om året, säger Eki Karlsson på Suomen Latu.

I Suomen Latus enkät var hela 81 procent av de tillfrågade nöjdast eller nöjda med permanent sommartid. Organisationen oroar sig över att finländarna motionerar och rör sig utomhus för lite. I den mån det sker ligger betoningen på eftermiddagar och kvällar.

– Vi vet att folk motionerar mest på vardagar mellan klockan 16 och 20, och att ljuset spelar en stor roll. Är det mörkt ute motionerar folk mindre, i synnerhet den del av folket som jobbar från 8 till 16, säger Karlsson.

Å andra sidan har sömnforskaren Timo Partonen på Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansett att permanent normaltid vore bättre för hälsan.

Europa oenigt

Finland har jobbat för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att övergå till en permanent tidszon, men förslaget har redan krävt tilläggstid bland annat för att länderna inte kan enas om vilkendera tidszonen som vore bäst.

Statsminister Antti Rinne (SDP) sade senast i söndags att EU-länderna fortsatt verkar vara oeniga. Han sade också att han själv skulle föredra permanent sommartid. Ett medborgarinitiativ för permanent sommartid samlade nödvändiga 50 000 signaturer på bara tre veckor i våras.

EU-parlamentet beslutade i våras att övergången mellan normal- och sommartid ska upphöra 2021, men processen kräver ett godkännande också av ministerrådet, och det är här meningsskiljaktigheterna mellan länderna kommer upp.

EU har uppmanat medlemsländerna att diskutera frågan informellt med sina grannländer. Sverige och Estland lutar åt permanent sommartid.

– Det ger hopp om att också vi kan gå in för sommartid, men jag antar att det är diskussionen mellan Tyskland och Frankrike som väger tyngst, säger Eki Karlsson.

I Suomen Latus enkät ställdes frågan: "Finland överväger att övergå från växelvis normal- och sommartid till en permanent tidszon. Om det blir så, skulle du då vilja ha mer ljus om eftermiddagarna och kvällarna eller om morgnarna och förmiddagarna, eller spelar det alls någon roll?"

Taloustutkimus ställde frågan per telefon till 1 000 personer. Felmarginalen uppges vara plus minus 2,2 procentenheter.

Frågan ställdes förra veckan och den här veckan, alltså strax innan och strax efter att Finland övergick till normaltid i söndags.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning