"Nu är det svårt att andas"

Nej, det blev inget positivt besked för familjen Hayder, Israa, Malak och Ahmad heller. "Migrationsverket har inte godkänt som ett faktum att ni skulle sväva i fara i ert hemland. Er rädsla är således inte objektivt sett befogad", skriver Migrationsverket.

Det var för ett år sedan som Hayder Abd-Alzahra Al-Saaidi och Israa Al-Musawi hastigt sålde bilen, packade det nödvändigaste och lämnade Iraks huvudstad Bagdad med barnen Malak och Ahmad. Ett par veckor senare var de i Helsingfors, men väntade ytterligare några veckor innan de tog kontakt med familj och släkt därhemma, för säkerhets skull.

HBL träffade familjen första gången några veckor efter att de anlänt till Helsingfors. Det var minus tjugo grader ute. Inne i det lilla rummet på förläggningen var det trångt, men Hayder och Israa var framför allt lättade: nu var de i trygghet. Om Finland hade de idel lovord.

Bild: Ksf Media

Ett år och tre flyktingförläggningar senare är allt annorlunda. Avslaget på asylansökan som kom härom veckan har gjort att livet helt tappat mål och riktning. Tillbaka till Bagdad kan familjen inte åka. Här får de inte stanna.

– Nu har vi varit här i ett år. Varför sade ingen genast att vi inte kommer att få stanna? Framtiden är osäker nu. Jag trodde att finländarna var vänliga och ville hjälpa, men nu känns det som om ingen vill ha oss här, säger Hayder.

Tillvaron hade precis blivit bättre. För någon månad sedan flyttade familjen från förläggningen i Orimattila till den i Tammerfors. Då HBL besökte familjen i Orimattila höll Hayder och Israa artigt tand för tunga, men nu berättar de om rasismen de asylsökande fick möta, om Odinssoldaterna och fientligheten.

– Här är det så mycket bättre. Folk är vänliga och inte rasister och förläggningen ligger nära centrum. Tammerfors är en vacker stad, säger Hayder.

Bild: Niklas Tallqvist

Om familjen överklagar Migrationsverkets beslut kan de stanna kvar åtminstone ett tag till, annars ska de lämna landet inom kort. Överklagar de har de statistiskt sett någon procents chans att beslutet upphävs, om inte situationen i hemlandet ändras eller de kan få fram något nytt som styrker deras historia. Men den statistiska chansen är inte helt tillförlitlig – de flesta besvär som lämnats in sedan våren, när Migrationsverket skärpte sin linje, har inte behandlats klart ännu. Förvaltningsdomstolen har inte sagt sista ordet.

"Som ett inträdesprov"

Anledningen till att familjen flydde Irak och sökte skydd i Finland är att Hayder, som hade ett bra jobb inom polisen där han jobbade med utbildning och administration, blev hotad till livet av en av de militanta grupperna som är verksamma i Bagdad. Som högt uppsatt polis skulle Hayder ha varit en tillgång för gruppen, men han ville inte gå med på deras krav eller låta sig värvas. I beslutet kan man också läsa att Hayder blivit hotad av ett politiskt parti efter att han skrivit en rapport om korruption vid polismyndigheten. Ytterligare anför Hayder att han dömts till två års fängelse för att han lämnat sitt jobb som polis utan att säga upp sig.

Bild: Niklas Tallqvist

"Ni är rädda för att du, [...] Hayder, dödas eller att era barn hotas", skriver Migrationsverket.

Migrationsverket tror till stor del på familjens bakgrund och historia. Däremot tror Migrationsverket inte att Hayders, eller familjens, liv och välfärd är hotat. Migrationsverket anser det också sannolikt att fängelsestraffet aldrig verkställs, och hänvisar till tidigare praxis.

Migrationsverket anser som bekant att Bagdad inte är en så farlig stad att det utan särskilda individuella skäl finns någon anledning att inte återvända dit.

– Då undrar jag bara – om Bagdad är så tryggt, varför har Finland ingen ambassad där och varför avråds finländare från att åka dit? säger Hayder.

Hayder och Israa upplevde intervjuerna vid Migrationsverket som obehagliga.

– Jag ombads att inte ljuga och bara svara på frågor. Handläggaren ville att jag skulle tala på ett visst sätt. Det var som ett inträdesprov, jag fick inte tala fritt. Jag var redo att svara på alla frågor, men jag var nervös och spänd, säger Hayder.

Han blev intervjuad i två och en halv timme, Israa i två timmar.

– Det kändes genast som att vi inte får stanna, att den här personen inte kommer att förorda ansökan, säger Israa.

Bild: Ksf Media

Det grundläggande problemet i Irak, säger Hayder, är inte terrorismen eller IS. Problemet är att det finns ett hat mellan människor. Alla grupper hatar någon. Och de som inte vill höra till någon politisk eller religiös grupp lider mest.

– Jag vill inte döda någon eller orsaka lidande. Om jag anslöt mig till någon av de här grupperna skulle jag stödja sådant, och det vill jag inte. Men det är svårt att stå utanför, det finns inga goda alternativ – ansluter du dig till en annan grupp i stället är du ond. Ansluter du dig inte till någon alls är du också ond och ska dö.

Därför lovade Hayder till sist den grupp som hotade honom att han skulle gå med på gruppens krav. Därefter sålde Hayder och Israa sina saker och ett par dagar senare hade de inlett resan som skulle ta dem till Finland.

Tro, hopp och misströstan. Ett år har Malak, Hayder, Israa och Ahmad (inte på bilden) väntat på beslut om de får stanna i Finland eller inte. Under tiden har familjen fått tillökning med lilla Lamar. Bild: Niklas Tallqvist

Nu överväger familjen att åka till Tyskland där de har vänner. Där kan man få arbete och uppehållstillstånd för det, har Hayder hört.

– Jag funderar varje dag på varför vi inte stannade på vägen, varför vi åkte ända till Finland. Nu är det svårt att andas. Jag vet inte hur vi ska gå vidare. Det är mycket tungt psykiskt. I Irak är det det fysiska våldet som är farligt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03