Nu är det klart – Grundlagsutskottet har behandlat vårdreformen, mer information 16.15

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF). Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Grundlagsutskottet har behandlat paketet om vårdreformen, landskapsreformen och valfriheten i vården, och håller presskonferens klockan kvart över fyra.

– Jag säger inte mer nu, säger utskottets ordförande Annika Lapintie (VF) utan hänvisar till presskonferensen.

Grundlagsutskottets utlåtande har behandlats sedan förra veckan och väntades bli klart i dag fredag.

Det är det här utlåtandet som avgör flera saker om vårdreformens framtid. Om stora saker ska ändras i förslaget påverkar det tidtabellen. Det är möjligt att grundlagsutskottet självt har åsikter om tidtabellen för genomförandet av reformen. I fjol krävde utskottet att reformen ska genomföras mer stegvis, och regeringen ruckade på tidtabellen, men frågan är nu om det anses räcka.

Hela processens tidtabell ha varit så sträng att den redan nu är en eller ett par veckor efter det regeringen ursprungligen hoppats på då de prickade in landskapsvalet den 28 oktober - ett datum man redan medgett att inte håller, hur det än går.

Social- och hälsovårdsutskottet, som är det centrala utskott som ska ge själva betänkandet, har väntat på utlåtandet från Grundlagsutskottet för att kunna fortsätta med sitt arbete.

Spekulationen kring att slutresultatet inte ska duga för Samlingspartiet och att regeringen faller tog fart för en vecka sedan då Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo satte press på frågan i offentligheten genom att säga att "om riksdagsgruppen inte tycker att de viktiga målen uppnåtts", inklusive valfrihet och besparingar på sikt, så finns inte anledning att godkänna det.

Både Orpo och Sipilä medgav att den ursprungliga valtidtabellen inte håller.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03