Nu är det dags att säga hejdå till cirkellinjerna – så här ändras spårvagnsnätet i höst

Kollektivtrafiken i Helsingfors genomgår stora förändringar den kommande veckan. Från och med den 14 augusti börjar bland annat 1:ans spårvagn köra alla veckodagar och de så kallade cirkellinjerna 2 och 3, samt 7A och 7B, försvinner i sin nuvarande form. Även busslinjerna i nordöstra Helsingfors förnyas.

Snart kommer du inte längre till Kronohagen då du stiger på ettans spårvagn. I stället kan man nu ta sig till Rödbergen via Tölö och Kampen.

Förändringarna i ettans rutt är bara en del av de stora förnyelserna i spårvagnsnätet: också linjerna 2, 3, 7 och 9 kommer från och med måndagen att trafikera på delvis nya rutter. Linjerna 4, 5, 6, 6T, 8 och 10 kommer att fortsätta åka samma rutter som förut men på vissa linjer kommer det att ske ändringar i turintervallerna.

2, 3 och 7 blir en

En av de största förändringarna i och med linjeförnyelserna är att det snart är möjligt att stiga på sjuans spårvagn i Västra terminalen, åka igenom hela centrum till Böle station och därifrån vidare via Tölö, Olympiaterminalen och Berghäll tillbaka till Tölö utan att alls byta spårvagn på vägen. Linjerna 2, 3 och 7 kommer nämligen att bilda en enda lång rutthelhet.

Treans, och samtidigt hela rutthelhetens, norra ändhållplats kommer temporärt att vara vid Tölö hall under hösten. Staden bygger ny spårväg vid Grejusgatan i Bortre Tölö och när den blir klar kommer 3:an att köra via den till sin slutliga ändhållplats på Granvägen i Mejlans.

De nuvarande linjerna 7A och 7B kommer att försvinna.

Så här kommer spårvagnsnätet att se ut i höst. Bild: HRT

Ettan och nian på nya spår

Förutom att ettans spårvagn får en helt ny rutt får den också en ny tidtabell. Linjen har hittills endast trafikerat under vardagarna men kommer framöver också att köra under helger med tolv minuters turintervaller.

Spårvagn 9:s ändhållplats flyttar från Västra terminalen till västra sidan av Busholmen. I fortsättningen vänder nian till Medelhavsgatan och har liksom åttan sin ändhållplats vid Utterhällen.

Av de resterande linjerna som får behålla sina gamla rutter börjar spårvagnslinjerna 6 och 8 båda trafikera med tio minuters intervaller under rusningstiderna. Linjerna 4, 5 och 10 fortsätter trafikera precis som de gjort hittills.

Du hittar mer information om linjerna här.

Fakta

Så ska spårvagnsnätet se ut år 2025

Spårvagnsnätet kommer att förnyas också efter 2017 allt efter som nya spårsträckor blir klara.

De nya spåren på Busholmen blir klara i början av 2020 –talet och då börjar också linjerna 8 och 9 köra från Utterhällen till Västra terminalen.

Spårvagnstrafiken till Ärtholmens udd kan startas först i mitten av 2020-talet men trafiken till Eirastranden kan troligen inledas redan tidigare med linje 6 när bostadsområdet och gatorna i Varvsstranden blir klara.

Från Böle till Ilmala kan köras uppskattningsvis år 2021 med linje 9 när centerkvarteret och nya spårförbindelserna i Böle blir klara.

Också Fiskehamnen får spårvagnstrafik uppskattningsvis 2023, och planering av linjenätet i området är på gång.

Källa: HRT

Också busslinjerna ändras

Det är inte bara spårvagnslinjerna som genomgår en förändring i höst. Flera av busslinjerna i nordöstra Helsingfors får nya rutter och en del får även helt nya linjenummer.

Linje 72 blir busslinje 61, och linje 68 blir busslinje 78. Så blir linjenumreringen logisk, menar HRT: bussar som kör längs Backasgatan börjar med nummer 6 och bussar som kör längs Tavastvägen med nummer 7. Flera andra linjer får också delvis nya rutter, till exempel förlängs buss 561:ans rutt mellan Östra centrum och Aviapolis vidare till Helsingfors-Vanda flygplats. De övriga linjernas förändrade rutter hittar du här.

Kollektivtrafiken övergår också till vintertidtabeller den 14 augusti.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03