Novias scenkonstutbildning fyller 25 år – "Allt viktigare jobba pedagogiskt med mellanmänsklig kommunikation"

Prefekt Kajsa Dahlbäck och Gabriele Alisch som är ansvarig för scenkonstutbildningen vill utveckla scenkonsten vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Bild: Jeanette Östman-SPT

Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad ser ett ökande behov av scenkonstpedagoger i takt med att samhället digitaliseras. Nu planeras en högre yrkeshögskoleexamen för de som redan jobbar inom branschen.

Wusheng Company, Åbolands teaterskola, Unga Scenkompaniet, det dramapedagogiska kollektivet Dialog, publikarbete på institutionsteatrarna, den grundläggande konstundervisningen i teater i Vasa och mån...