Novia startade intern praktikfabrik

Raoul Kyrönlahti och Magdalena Marttila studerar båda på Novia i Vasa och Kristian Blomqvist är prefekt vid yrkeshögskolan. De är alla nöjda med hur högskolans interna praktikfabrik fungerat. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Coronakrisen satte käppar i hjulen för studerandes praktikmöjligheter. Novia tänkte om och gav studerandena möjligheten att utföra sin praktik internt vid yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan Novia i Vasa miste flera praktikplatser ute på fältet då coronapandemin började sprida sig i landet. På två veckor startade Novia ett projekt som gjorde det möjligt för studerandena att...