Norska generaler grälar och Trump tar hem trupperna

Marinsoldat Alex Gonzales från USA har ingått i den styrka om 700 soldater som har varit en del av Norges försvar och övat för vinterkrigföring. Nu lämnar de landet. Bild: Rob Kunzig/Nato

USA tar hem sina 700 marinsoldater från Norge. De norska seniorgeneralerna grälar om försvarets framtid. På onsdag diskuterar försvarsminister Frank Bakke-Jensen fortsatt militärsamarbete med Finland och Sverige.

I Setermoen norr om Narvik i Nordnorge har de amerikanska marinsoldaterna ibland firat jul med ortsborna. Nu drar USA:s president Donald Trump hem dem, liksom också från den andra US Marines-förläggni...