Normtemperatur eller farlig uppvärmning?

Då uppvärmningen i början av 1900-talet var ungefär lika snabb som nu sågs det som en klimatförbättring.

Bernt Nordman och Mai Suominen säger (HBL Debatt 19.4) att det är helt legitimt att jag ber om motiveringar för deras påstådda "av klimatförändringen i hisnande fart skeende förändringar". Jag har inte bett om motiveringar, jag har bett om vetenskapliga fakta. I det svar de ger finns inget som stöder deras teori om att det plantmaterial som nu används i skogsbruket skulle vara en sämre lösning än skog som är kontinuitetsskogsbruk.

Nordman och Suominen påstår att den globala uppvärmningen just nu är hisnande 0,2 grader per årtionde. Jag har hämtat fakta från http://climate4you.com där klimatologen Ole Humlum, Oslo universitet, presenterar klimatfakta och statistik från ett stort antal forskningsinstitut och meterologiska anstalter.

Den av Nordman och Suominen angivna temperaturökningen på hisnande 0,2 graders per årtionde är ett för högt värde, Humlum anger den observerade globala förändringen för senaste 30 år i medeltal vara cirka 0,15 grader. En fortsatt uppvärmning i samma takt skulle betyda 1,2 grader temperaturökning till slutet av seklet.

På WWF Finlands webbsajt finns inga veteskapliga bevis. WWF Finlands antaganden bygger på dess övertygelse om att klimatförändringen förorsakas av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser och att globala temperaturen kommer att stiga i enlighet med IPCC:s klimatmodeller med 3 grader eller mer. Samtliga dessa modeller har visat sig överskatta temperaturförändringen när man jämför värdena i modellerna med uppmätta värden. Varför tro att modellerna visar rätt i framtiden när de inte har haft rätt i det förgångna? Vill man ta del av fakta om klimatmodellerna kan man till exempel studera klimatforskaren John Christys graf.

Vi har för några århundraden sen kommit ur den nuvarande mellanistidens hitintills kallaste tid och temperaturen har återhämtat sig från lilla istiden. Under lilla istidens dystraste århundrade, 1600-talet, upplevde man en verklig klimatkris med missväxt och stora antal döda i svält runtom i världen. I Finland dog en tredjedel av befolkningen i svält eller sjukdomar till följd av undernäring 1696 och 1697.

Varför nu påstå att temperaturen under den förindustriella tiden skulle vara "normtemperatur" och allt över det farlig uppvärmning. Då uppvärmningen i början av 1900-talet var ungefär lika snabb som nu sågs det som en klimatförbättring.

Robert Juslin, Borgå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Glada färger sida vid sida med smycken i tidlös design

Mer läsning