Normkritik på skolschemat – inte längre duktiga flickor och bråkiga pojkar

Abiturienter i gymnasiet Grankulla samskola diskuterar förväntningar och könsroller med Zakarias Hamiane (längst fram till höger). Bild: Emma Grönqvist

Pojkar är alltid pojkar heter det, men vad betyder det egentligen? Projektet Vem é man? granskar normerna för att få bukt med de destruktiva.

Det är abiturienternas nästsista dag i Gymnasiet Grankulla samskola. Med sig i ryggsäcken ska de också få en liten introduktion i normkritiskt tänkande innan de tar världen i besittning. Det är företa...