Norges popularitet bland finlandssvenskarna överraskade

Undersökningar visar att finlandssvenskarna är mera internationella än majoritetsbefolkningen, berättar Kaisa Kepsu som är kulturgeograf och migrationsforskare. Bild: Privat

Att Norden är viktigt för finlandssvenskarna överraskade inte kulturgeografen och migrationsforskaren Kaisa Kepsu. Att Norge låg så högt på listan blev däremot ett litet utropstecken i kanten.

– Norge var lite överraskande, även om det här ju var gjort på ett ganska litet material, säger Kaisa Kepsu, samhällsanalytiker vid tankesmedjan Magma, om HBL:s rundfråga.För henne som kulturgeograf o...