Heikkinen femma: "satsade allt"

Gav allt. Matti Heikkinen var nöjd med sin femte plats i Tour de Ski.Foto: Martti Kainulainen

Matti Heikkinen tvingades vika sig i monsterbacken i Tour de Ski.