Nordsjötoppen kan få trappor

Helsingfors stad utreder om det går att bygga trappor upp till Nordsjötoppen – och på andra ställen i Helsingfors.

På måndagens stadsstyrelsemöte fortsätter behandlingen av Ville Jalovaaras (SDP) och 16 andras motion om att bygga trappor upp till schaktbacken i Nordsjö.

År 2021 ska området utvecklas med olika utsatta vandringsleder och motionsrutter samt parker, och i år görs en underhålls- och utvecklingsplan för backen. På samma gång föreslår motionen att man bygger trappor.

För att kunna bygga en trappa måste bland annat topografin, naturvärden, jordmånen och topografin tas i beaktande.

Stadsmiljösektorn kommer att kartlägga lämpliga platser för trappor i Helsingfors under årets gång, och Nordsjö kommer vara med i denna kartläggning.

Nordsjötoppens högsta punkt är 60 meter. Backen har tidigare varit en soptipp.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33