Nordsjötoppen kan få trappor

Helsingfors stad utreder om det går att bygga trappor upp till Nordsjötoppen – och på andra ställen i Helsingfors.

På måndagens stadsstyrelsemöte fortsätter behandlingen av Ville Jalovaaras (SDP) och 16 andras motion om att bygga trappor upp till schaktbacken i Nordsjö.

År 2021 ska området utvecklas med olika utsatta vandringsleder och motionsrutter samt parker, och i år görs en underhålls- och utvecklingsplan för backen. På samma gång föreslår motionen att man bygger trappor.

För att kunna bygga en trappa måste bland annat topografin, naturvärden, jordmånen och topografin tas i beaktande.

Stadsmiljösektorn kommer att kartlägga lämpliga platser för trappor i Helsingfors under årets gång, och Nordsjö kommer vara med i denna kartläggning.

Nordsjötoppens högsta punkt är 60 meter. Backen har tidigare varit en soptipp.