Nordsjöfarled fördjupas – 2021 muddras det vid populär stugö

En Nordsjöfarled fördjupad till 13 meters djup kan öka många containterfartygs kapacitet betydligt, säger man vid Helsingfors Hamnar. Bild: Karl Vilhjálmsson

Sommarön Svarta Hästen utanför Nordsjö får farledsmuddring ute på fjärden 2021.

Nordsjö hamn i östra Helsingfors växer. Den nuvarande 11 meter djupa farleden ska nu fördjupas till 13 meter för att kunna ta emot ännu större containerbåtar.

– I en del fall kan det innebära att vissa containerfartygs kapacitet kan fördubblas och totalt färre fartyg trafikerar in till hamnen, säger tekniska direktören Pekka Hellström från Helsingfors Hamnar.

Trafikledsverket presenterade på måndag kväll projektet för invånarna i trakten, i första hand de många stugägare som bor utmed den 32 kilometer långa farleden in från havet.

Efter att de sista besvären mot projektet i våras föll i Högsta förvaltningsdomstolen kommer det finländsk-holländska entreprenadföretaget Boskalis Terramare att börja muddringarna nu i sommar.

– Arbetena börjar i själva hamnbassängen och ljudnivåerna kommer inte att överstiga det normala bakgrundsbullret i hamnen, säger Seppo Paukkeri från Trafikledsverket.

Småbåtar varnas

Efterhand kommer farledsarbetena att flytta utåt havet och kommer under den isfria tiden att pågå dygnet runt. Omkring en och halv miljon kubikmeter bottenmassa och kross ska röjas undan, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av de massor som muddrades och sprängdes undan när Nordsjöhamnen byggdes 2003–2008.

– Arbetet görs ju mitt i livligt trafikerade småbåtsfarleder så vi ber människor hålla ett avstånd om minst 150 meter från alla arbetsfarkoster, säger Paukkeri.

Under arbetet kommer man också att göra undervattenssprängningar dagtid mellan klockan 7 och 22 och information om dem kommer att ges till allmänheten per textmeddelande och i en Whatsapp-grupp.

Stenkrosset kommer att tas tillvara och transporteras på pråmar för att bygga ut bostadsområden på Ärtholmen och Melkökajen i Helsingfors västra hamn. Vid muddringen kommer man också att dumpa massor som inte går att återanvända, ute till havs på samma område som användes när hamnen ursprungligen byggdes.

– Enligt de bottenprover som man nu tagit ska massorna inte innehålla skadliga ämnen, säger Seppo Paukkeri.

2021 muddras det vid stugön

I sommar kommer man i stort sett att göra arbeten i närheten av sommarstugor utanför den egentliga stugsäsongen. Däremot kommer man sommaren 2021 att ha hunnit ut till havs ungefär i bredd med den populära stugön Svarta Hästen – där invånarna då kan vänta sig att se mudderverk, borrplattformar och pråmar ute i den västligaste delen av Sibbofjärden.

Hamnprojektet förpliktigas att se till vattenkvaliteten och fisklivet. Nytt inom miljöteknologin kring muddringarna är att man kommer att övervaka vattenkvaliteten och siktdjupet med drönare. När farledsarbetet har slutförts ska projektet plantera ut 160 000 sikyngel.

Nordsjö hamn gjorde i fjol nytt rekord och transporterade enligt Helsingfors Hamnar över en halv miljon containrar – siffran räknas matematiskt utifrån ett standardmått för 20 fots containrar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning