Nordsjöfarled fördjupas – 2021 muddras det vid populär stugö

En Nordsjöfarled fördjupad till 13 meters djup kan öka många containterfartygs kapacitet betydligt, säger man vid Helsingfors Hamnar. Bild: Karl Vilhjálmsson

Sommarön Svarta Hästen utanför Nordsjö får farledsmuddring ute på fjärden 2021.

Nordsjö hamn i östra Helsingfors växer. Den nuvarande 11 meter djupa farleden ska nu fördjupas till 13 meter för att kunna ta emot ännu större containerbåtar. – I en del fall kan det innebära att viss...