Nordsjö är årets stadsdel och Vandasällskapet årets hembygdsförbund

Havsnära. Nordsjö omges av hav på tre sidor, och stränderna är reserverade för allmän användning, småbåtshamnar och bad. Bild: Pekka Huhtela

Finlands hembygdsförbund har utnämnt Nordsjö i Helsingfors till årets stadsdel. På samma gång har Vandasällskapets utnämnts till årets hembygdsförbund.

Nordsjö valdes till årets stadsdel på Finlands hembygdsförbunds årsmöte i Jyväskylä på fredagen. I år skickades rekordmånga förslag in, närmare sagt 171. Förslagen kom huvudsakligen direkt från lokala invånare som uppskattar och vill föra fram sin hembygd, uppger Finlands hembygdsförbund i ett pressmeddelande.

Nordsjö ligger i Östra Helsingfors. Det var framför allt invånarnas aktivitet som inverkade på valet av Nordsjö till årets stadsdel. Bland annat Nordsjösällskapet, Nordsjöutskottet och Nordsjöstiftelsen är några av de föreningar som en längre tid har samarbetat med Helsingfors stad.

– Nordsjö har särskilt under 2000-talet formats till en livlig stadsdel av inte bara traditionella och aktiva föreningar, men också nya typer av naturrörelser, många olika kulturer och inte minst de unga invånarna, säger juryns ordförande och hembygdförbundets styrelsemedlem Tuula Salo.

Juryn lyfte särskilt upp det aktiva samarbetet mellan invånare och företag. De ger Nordsjö hamn, dit staden flyttade alla godstransporter 2008, som exempel.

– Området stöder, utvecklar och för fram ett kulturellt mångfaldigt Finland och finländskhet, delaktighet och deltagande samt nya typers hembygdsarbete, säger Tuula Salo.

Borgmästaren gratulerar invånarna

– Nordsjö representerar det havsnära Helsingfors som bäst och det är även internationellt sett ett gott exempel på en livskraftig och mångkulturell stadsdel, säger Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori.

– Vad gör Nordsjö till årets stadsdel? Utan tvivel aktiva Nordsjöbor, som utstrålar en kärlek till hemstaden och stolthet över sin lokala identitet. Nordsjös blomstrande livskraft uppstår framför allt genom samarbete och djärvheten att prova på nya saker. Våra varmaste gratulationer till alla Nordsjöbor.

Finska hembygdsförbundet har valt årets stadsdel i Finland sedan 2001. I fjol belönades Räfsö i Björneborg för sin laganda och kärlek till hembygden. Helsingfors har tidigare belönats för Kasberget (2016) Mosabacka (2009) Gårdsbacka (2006) och Kottby. (2002)

Vandasällskapet årets hembygdsförening

På årsmötet valdes Vandasällskapet till årets hembygdsförening bland 37 kandidater.

Vandasällskapet är en aktiv och modern hembygdsförening som tar hänsyn till både stad och landsbygd. Sällskapet gör hemstaden och dess historia kända och skapar en gemensam Vandaanda, heter det i pressmeddelandet från Finlands hembygdsförbund. Sällskapet grundades 1961 med namnet Helsinge sockens hembygds- och museiförening.

– Vandasällskapets mål är att stadsinvånarna ska lära känna en del av hemstadens historia, dess skogar, åar, jordbruk och höghus. Utmaningen är den kraftiga migrationen som beror på att det i Vanda bor en stor del människor, som bara är gäster i sin hemstad, säger sällskapets verksamhetsledare Riina Koivisto.

Finlands hembygdsförbunds styrelse berömmer särskilt Vandasällskapet för dess mångsidiga verksamhet för människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Vägledning och föreläsningar hålls på olika språk, inte bara finska och svenska utan även på teckenspråk, engelska och ryska.

Enligt hembygdsförbundets styrelse är Vandasällskapet även bra på kulturverksamhet och staden har länge köpt undervisningslitteratur av sällskapet både till elever och till dagisbarn.

Nordsjö

Stadsdel i östra Helsingfors.

Storleksmässigt Helsingfors största stadsdel med 15,39 km2. Närmare 40 000 invånare.

Nordsjö har nära till havet och naturen, och har under de senaste decennierna växt i popularitet som bostadsområde.

Nordsjö består av Mellersta Nordsjö, Nordsjö gård, Nybondas, Havsrastböle, Kallvik, Solvik, Rastböle, Bastö och Svarta backen.

Källa: Finlands hembygdsförbund, Wikipedia

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03