"Nordiskt samarbete har många förtjänster men saknar minne"

Marianne Möller framför den grekisk-egyptiska konstnären Mona Marzouks konstverk på Nordisk kulturkontakt. Mona Marzouks konstverk förverkligades tack vare ett av de stödprogram som konstnärer nu kan ansöka om anslag från. Bild: Cata Portin

På Sveaborg fanns en gång en vital kulturinstitution som hette Nordiskt konstcentrum. Men tiderna förändrades liksom konstcentrets namn och verksamhet. Det nordiska konstsamarbetets historia är en berättelse om framgångar följda av minskade anslag.

Bildkonstnären Hilma af Klint (1862-1944) förblev okänd under sin livstid men är i dag en internationellt hyllad konstnär och publikmagnet. Få vet att den första privatutställningen med arbeten av Hil...