Nordiskt samarbete behövs nu mer än någonsin

Bild: Wilfred Hildonen

Ska samarbets- och välfärdsmodellen som de nordiska länderna började bygga tillsammans för mer än 70 år sedan plötsligt vara irrelevant och onödig?

Coronapandemin har nu rasat i Europa i cirka tre månader, gränserna har stängts i hela världen och detta har skett även i de nordiska länderna. I olika länder sticker nationalismen och protektionismen upp huvuden mitt i krisen.

I årtionden har de nordiska länderna varit en förebild inom demokrati, välfärdsmodell och samarbete för resten av världen. Det har funnits många olika kriser under årtiondena, men de nordiska länderna har alltid överlevt dem relativt bra. Ofta efter kriser har de kunnat svara på frågor om hur de återigen har lyckats hantera krisen som har drabbat hela världen. "De nordiska länderna har gång på gång visat att de är starkare tillsammans", som de nordiska statsministrarna tillsammans har uttryckt sig.

När Europeiska unionen föddes var folkets och mediernas uppmärksamhet inriktad på unionens gemensamma angelägenheter och det nordiska samarbetet var inte längre lika mediesexigt som det varit tidigare. Man behöver dock påpeka att flera avtal ursprungligen kommer från Norden, såsom tanken på fri rörlighet som nu för tiden gäller inom Schengenområdet.

Nu under denna pandemi har det funnits en enorm debatt om att öppna och stänga gränser, vilket land som hittar den bästa strategin, hur viruset kommer att påverka ekonomin, hur katastrofalt det har varit för turismen och så vidare. I synnerhet har olika sociala mediers kanaler framhävt hur gränserna ska stängas fullständigt och hur varje land behöver agera på egen hand. Debatten har nästan fått hatiska drag.

Att agera på egen hand är inte möjligt när det gäller pandemier eftersom en pandemi är ett gemensamt globalt problem som inte kan lösas ensamt. Ska samarbets- och välfärdsmodellen som de nordiska länderna började bygga tillsammans för mer än 70 år sedan plötsligt vara irrelevant och onödig? I dagsläget kan ingen säga hurdan coronapandemin är om ett eller två år men vi måste tänka på framtiden och försäkra oss om att den nordiska välfärdsmodellen och samarbetet fungerar även för kommande generationer. I dag behövs nordiskt samarbete och framtidstro mer än någonsin.

Faktum är att det finns mer än 25 miljoner människor i de nordiska länderna. Om de baltiska länderna räknas med i regionen är regionen den fjärde största ekonomin i Europa efter brexit. Dessutom vill det skotska nationella partiet SNP att ett oberoende Skottland ska ingå i de nordiska länderna.

I årtionden har det nordiska samarbetet byggts på en öppen dialog och avlägsnande av gränshinder mellan grannländerna. Finland och Sverige intensifierar för närvarande sitt försvarssamarbete och det finns många diskussioner i Norden om bland annat hur vi kan intensifiera samarbetet, skapa hållbara gröna lösningar och jobbskapande innovationer. De nordiska ländernas vision är att bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen 2030 och det är ett ambitiöst mål. Det är också anmärkningsvärt att Finland kommer att ta emot ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021. Sakerna kommer att förändras efter denna pandemi, därför är det bra att komma ihåg att de nordiska länderna fortfarande är starkare tillsammans.

Markus Lyyra, projektledare, Info Norden- informationstjänst

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning