Nordiskt litteraturhus planeras i Helsingfors

Johan Johansson. Bild: Tor Wennström

Efter framgången med det finlandssvenska Victoriakvarteret i Helsingfors planeras ett nytt liknande byggprojekt. Till det nya projektet hör bland annat ett hus för nordisk litteratur, avslöjar projektledaren Johan Johansson.

Det finlandssvenska Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors står nu färdigt. Kvarteret innehåller bostäder, ett organisationscentrum där finlandssvenska föreningar kan hyra lokaler, ett svenskspråkigt daghem, restauranger, bostäder, konstnärsateljéer och Teater Viirus.

Victoriakvarteret är det senaste av Helsingfors finlandssvenska rum och har tagits väl emot av allmänheten. Inspirerade av den positiva responsen har en arbetsgrupp i tysthet börjat planera ett nytt kvarter, som ska kopiera Victoriakvarterets idé. Men den här gången är det med Norden i fokus.

– Det är nästan för tidigt att uttala sig om det här projektet, säger Johan Johansson, direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (Skui), med ett litet leende.

Skui är en stiftelse som äger och besitter fastigheter och bostäder som upplåts för undervisnings-, samhälleliga eller kulturella ändamål i hela Svenskfinland. Enligt Johanson har Skui blivit en arbetshandske för de finlandssvenska byggprojekten.

– I det nya kvarteret är tanken att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för sådana organisationer i Helsingfors som jobbar med nordiska frågor. För närvarande är de olika nordiska organisationerna utspridda över hela staden, säger Johansson.

Genom att samla organisationerna under samma tak uppstår synergieffekter. Till exempel i Victoriakvarteret har organisationerna gemensamma mötesrum för att minska på sina hyreskostnader. Därmed blir det lättare för organisationerna att bedriva sin verksamhet.

– Efterfrågan på den här sortens lokaler är betydande. Vi har fört inledande diskussioner med olika nordiska organisationer och föreningar, men tills vidare har vi inte fattat några beslut. Alla vi pratat med tycker att det här är en bra idé som det är värt att gå vidare med.

Nästa steg är att få de hittills vidtalade organisationerna att förbinda sig till planen, enligt Johanson. Därefter är det dags att börja leta efter en lämplig tomt.

Rum för författare

Ingenting är bestämt, men Johansson har gott om idéer vad allt det nya kvarteret skulle inrymma. Förutom nya lokaler för nordiska organisationer nämner han restauranger som serverar nordisk mat, bostäder och ett nordiskt författarhus.

– En arbetsgrupp har nyligen besökt Oslo, där vi bekantade oss med deras litteraturhus. Det här är ett koncept som tills vidare inte finns i Finland och som vi gärna skulle importera, säger Johansson.

Till ett litteraturhus hör lägenheter för författare, arbetsrum där författare får hyra in sig, föreläsningssalar där man kan ordna seminarier och diskussioner om nordisk litteratur, en nordisk bokhandel samt författarresidens för nordiska författare som vill besöka och jobba i Helsingfors.

– Litteraturhuset är ett så pass bra koncept att det borde förverkligas. Den naturliga platsen för ett litteraturhus är antingen Vasa eller Helsingfors, eller både och.

Johansson tror att det nya kvarteret, när det står klart, skulle lyfta Finlands Nordenprofil. Dock återstår mycket arbete innan grävskoporna kan rulla fram. Johansson hoppas att Helsingfors beslutsfattare och tjänstemän ska inse värdet av att stärka det nordiska samarbetet och ställa sig positivt till planerna.

– Vi blev väldigt imponerade av litteraturhuset i Oslo. Där har man fokuserat på barn- och ungdomslitteratur. Överlag lägger Norge mycket vikt på litteratur- och konstfostran. Det är bra att barn lär sig att läsa i så ung ålder som möjligt.

Finansiärer finns

Angående finansieringen av bygget vill Johansson inte uttala sig desto mera. Victoriakvarteret förverkligades av Stiftelsen Kvarteret Victoria, som grundades enkom för det ändamålet. Stiftelsen fick en del av sin grundplåt av de stora finlandssvenska stiftelserna och fonderna.

– Vår målsättning är att hitta så mycket utomstående kapital som möjligt för att förverkliga det här projektet. För tillfället finns det ingen brist på investerare inom fastighetsbranschen, säger Johansson.

Han är övertygad om att finansieringen inte kommer att bli omöjlig att sy ihop.

– Min erfarenhet är, att finns det en bra idé så brukar den gå att förverkliga med lite hårt arbete.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning