Nordiska motståndsrörelsen förbjuds

Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Birkalands tingsrätt har förbjudit den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen.

Utöver NMR förbjuds även föreningen Pohjoinen perinne som anses vara kopplad till den Nordiska motståndsrörelsen. Polisstyrelsen anser att rörelsen är våldsbenägen. Den nordiska motståndsrörelsen motsätter sig förbudet och hänvisar till yttrande- och föreningsfriheten.

Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i Finland behandlades redan i slutet av augusti i en förberedande behandling i Birkalands tingsrätt.

– Nordiska motståndsrörelsen kan sägas försvara fascism men organisationen förhärligare den inte kritiklöst, sade Nordiska motståndsrörelsens advokat Tommi Koivistoinen under behandling enligt FNB då.

Vidare ansåg rörelsens målsättning vara en nationalsocialistisk nordisk stat. Däremot menar man att man inte längre driver upphävandet av den rådande samhällsordningens, eller förvisandet av andra raser från Finland som försvaret uttryckte det.

Polisstyrelsens advokat, Markku Fredman, däremot hävdade då att förhärligandet av fascism är en grundläggande del av organisationens ideologi, något som ska tydligt komma fram i rörelsens publikationer.

Mot lag och god sed

Huvudförhandlingen av fallet skedde i slutet av oktober. Beslutet att väcka talan togs för nästan ett år sedan i december.

– Vi anser att Nordiska motståndsrörelsens verksamhet väsentligt strider mot lag och god sed, vilket innebär att det är motiverat att väcka talan och föra ärendet till domstol för prövning i syfte att upplösa verksamheten, sade polisdirektör Seppo Kolehmainen då i ett pressmeddelande.

Polisstyrelsen lutade sig mot föreningslagen som säger att en förenings syfte inte får strida mot lag eller god sed. Nordiska motståndsrörelsen är inte en registrerad förening, men eftersom organisationen har ideella mål och etablerade verksamhetsformer anser polisstyrelsen att de också berörs av föreskriften.

– Våldsamma och öppet rasistiska organisationers verksamhet får inte ges utrymme i det finländska samhället, betonade Kolehmainen i december ifjol.

Belönande av våld

I samband med den förberedande behandlingen sade Fredman att den centrala grunden för målsägandes argumentering är att organisationen ska både godkänna och belöna våld. Till exempel ska nynazisten Jesse Torniainen, som av tingsrätten dömdes för grov misshandel vid det uppmärksammade dödsfallet vid Stationsplatsen i Helsingfors, senare ha blivit belönad med ett pris av Nordiska motståndsrörelsen för "sitt mod och sin lojalitet gentemot organisationen".

Senast på 70-talet

Det är en rätt unik händelse att organisationen förbjuds. Senast en förening upplöstes i Finland ska ha varit på 70-talet då föreningar ledda av nynazisten och ockultisten Pekka Siitoin upplöstes. Då skedde det med stöd av Parisfreden från 1947. På 30- och 40-talet var det dock vanligare av främst politiska orsaker.

Fallet behandlades i Birkalands tingsrätt eftersom Nordiska motståndsrörelsens ordförande bor i Orivesi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning