Nordiska matvanor kritiseras i rapport – vi äter för mycket kött

EAT-Lancet-kommissionen rekommenderar ett dagligt intag av rött kött om maximalt 28 gram per dag – en fjärdedel av vår nuvarande konsumtion. Arkivbild. Bild: TT-SvD/Tomas Oneborg

Norden kan bli världsledande i omställningen till ett hälsosamt och hållbart livsmedelssystem, men då måste konsumtionen av rött kött kapas med tre fjärdedelar och intaget av nötter och baljväxter tiodubblas.

Förutsättningarna finns där. De nordiska kostråden är i världsklass, i skolorna serveras hälsosam mat och antibiotikaanvändningen i djurproduktionen är låg.

Det understryker forskare i en första nordisk uppföljning av den omtalade EAT-Lancet-rapporten som publicerades i januari.

– De nordiska länderna har på många områden varit ledande i omställningen av livsmedelssystemet, säger Amanda Wood på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Hon har skrivit rapporten tillsammans med nio andra forskare på uppdrag av svenska Livsmedelsverket.

– Men fortfarande finns mycket att göra om vi ska nå alla hälso- och klimatmål, fortsätter hon.

Varannan överviktig

Trots de positiva inslagen leder nuvarande kosthållning till både folkhälsoproblem och betydande klimat- och miljöpåverkan.

Ungefär varannan vuxen är överviktig och enligt forskarnas beräkningar bidrar de nordiska matvanorna i medeltal till nästan tre gånger så stora växthusgasutsläpp jämfört med vad som rekommenderas av EAT-Lancet-kommissionen.

– Vi har inte analyserat mellanhänderna i livsmedelssystemet, såsom marknadsföringen och detaljhandeln, säger Wood.

– Men de är förmodligen drivande på ett sätt som inte alltid är till fördel för det mest hälsosamma och hållbara alternativet.

Så hur behöver dieten i Norden förändras?

EAT-Lancet-kommissionen rekommenderar ett dagligt intag av rött kött om maximalt 28 gram per dag – en fjärdedel av nordbornas nuvarande konsumtion.

"Kombination av åtgärder"

Wood tycker dock att det är minst lika viktigt att öka mängden hälsosamma alternativ som att skära ned på de mindre bra.

På listan över de största riskfaktorerna kopplat till dieter och för tidig dödlighet ligger ett lågt intag av fullkorn, nötter och grönsaker i topp.

– Här behövs en kombination av åtgärder. Vårt budskap är inte att vi ska börja reglera alla delar av systemet. Regleringar är ett verktyg, att öka samarbetet mellan olika sektorer är ett annat, säger Wood.

Vad gäller baljväxter och nötter behöver nordborna äta tio gånger så mycket som de gör i dag, enligt forskarna.

Och trots att grönsakskonsumtionen i Norden ökat till i genomsnitt 151 gram per dag når det inte upp till EAT-Lancet-rapportens mål på 300 gram dagligen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning