Nordiska ljudbilder med sakral prägel

Tom Sonntag skapar en mystiskt fascinerande ljudbild med hjälp av elektronik, naturljud, jojk och en flygel.

Ambient

Tom Sonntag

VIEW (Egen utgåva)

När jag försöker reda ut mina reflexioner inför den i Danmark bosatta finlandssvenska musikern Tom Sonntags nya album ställs jag inför en fråga: är det viktigt att nämna att artisten lider av muskeldystrofi?

Ja, såtillvida menar jag att det är det, eftersom detta faktum påverkar hans musicerande och har, som han säger, fått honom att utveckla en helt egen, personlig spelstil på Steinwayflygeln, hans huvudsakliga instrument. Dessutom är låtarna uttryck för hans känslor kring att leva med ett dylikt handikapp.

Fast det ska tilläggas här att det mesta på skivan saknar egentlig text. Däremot sjunger Sonntag ofta en ordlös sång som närmar sig jojk. Vilket passar bra till den här stilen av melankoliskt stämningsskapande; "nordiska ljudbilder", kallar han själv sin musik.

Vid sidan om den dominerande flygeln använder han sig också av en del elektronik och diverse naturljud. Inledande Alone Two är ett bra exempel på hur Sonntag av de nämnda elementen lyckas skapa en mystiskt fascinerande ljudbild. Likaså Melancholand.

Här sitter kombinationen av Sonntags folkmusikinspirerade stil bra ihop med en känsla för filmmusikaliska uttryck och man lockas till att lyssna vidare. Fadern Rolf Sonntag är för övrigt en rätt känd västnyländsk spelman med dragspelet som sitt instrument.

Arrangemangen rymmer också körsång med kvinnostämmor och i kombination med lite jazzigare pianospel, som på Shiftime, blir resultatet en lite livligare passus ungefär halvvägs. Annars är intrycket överlag – för min smak lite väl – innerligt och finstämt då speltiden närmar sig två timmar.

Vackert och rofyllt, visst, för att inte säga sakralt. Så är också Sonntags relation och närheten han känner till Skaparen en annan viktig inspirationskälla som bör nämnas.

Ralf Sandell

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46