Nordisk metoo-handbok ska förebygga sexuella trakasserier inom den rättsliga sektorn

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

De nordiska länderna ska sammanställa en metoo-handbok med exempel på goda sätt att förebygga sexuella trakasserier speciellt på arbetsplatserna inom den rättsliga sektorn.

Beslut om att sammanställa en handbok fattades på fredagen vid mötet för Nordiska ministerrådet för lagsamarbete som ordnades i Lund i Sverige. Finlands representant på mötet var direktör Johanna Suurpää från Justitieministeriet.

Beslutet om att samla information om olika verksamhetsmodeller och konkreta åtgärder för att ingripa i trakasserier gjordes på Finlands initiativ.

Vid mötet presenterades kampanjen #trakasserifritt Finland som justitieminister Antti Häkkänen startade i höstas för att uppmuntra olika organisationer att delta i arbetet mot sexuella trakasserier. I kampanjen har man lyft fram modeller för att ingripa i trakasserier och ändra på attityderna.

Advokatförbundet och Juristförbundet har genomfört enkätunderökningar bland sina medlemmar för att utreda förekomsten av sexuella trakasserier inom branschen och ordnat seminarier kring temat. Enligt enkäterna är erfarenheter av sexuella trakasserier och osakligt beteende inte alls sällsynta i arbetsgemenskaper inom den rättsliga branschen.

Andra teman som behandlades vid mötet var förebyggande av sexualbrott mot barn på webben, forskningsprojekt kring bekämpning av våldsbejakande extremism och ingripande i organiserad brottslighet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03