Nordic Jetline förnekar uppgifter om obetald övertid

Förnekar. Oskar Berndtsson, vd på Nordic Jetline, säger att uppgifterna om obetald övertid och dåliga arbetsvillkor inte stämmer.Bild: Lehtikuva/Erkki Santamala

Oskar Berndtsson, vd på Nordic Jetline, säger att de sänkta lönerna efter övergången inte är någon nyhet.

– Klart att de har gått ner. Det kollektivavtal landskapsregeringen hade med förbunden var på en högre nivå än de löner vi har i vårt kollektivavtal, säger Oskar Berndtsson.

Gällande den enhetslön som nu ges till anställda är den baserad på tio timmars arbetstid, enligt Berndtsson.

– Det är åtminstone schemalagt så, säger han.

Berndtsson säger att uppgifterna om att anställda ombord arbetar 2–3 timmar övertid dagligen inte stämmer.

– Tio timmar kan överskridas vissa dagar i särskilda positioner, men på årsbasis överskrids inte snittet på 70 timmar per arbetsvecka, säger han.

Om man ser på turlistorna kan man få bilden av att det kan handla om mer än tio timmars arbetstid dagligen?

– Det stämmer. Men på sommaren har vi också extra personal ombord och i hamnarna.

Men du menar att övertid inte sker dagligen?

– Inte dagligen. Men det kan uppstå situationer, speciellt på tekniska sidan, då någon jobbat över 10 timmar per dag.

Får man ersättning då?

– Ja. Om vi är överens om det.

Får de avlönad övertid då?

– Ja. Men utgångsläget är att vi håller oss till 70 timmars arbetsvecka på årsbasis.

Enligt facket är det olagligt att inte betala ut övertidsersättning. Bryter ni mot lagen?

– Anställda får övertid om man kommit överens om övertid. Men man måste anhålla om övertid om det inte är schemalagt, enligt kollektivavtal.

Vill ha samma villkor

Angående uppgifterna att förutsättningarna ser annorlunda ut för vikarier och ordinarie anställda ombord instämmer Berndtsson att så är fallet.

– Alla anställda får redan nu maten betald i form av pengar som en del av lönen, enligt kollektivavtal. Men utöver det får de fast anställda även alla måltider gratis. Vi har pågående diskussioner med facken om saken. Alla borde betala sin egen mat enligt kollektivavtal, även ordinarie personal.

Gällande de kurser som vikarier förväntas betala själva säger han att de som anställs hos Nordic Jetline ska ha sina behörigheter i skick.

– De som under anställning hos oss behöver uppdatera sin behörighet för att kunna jobba i den position denna är anställd till, betalar vi beroende på vilken kurs det handlar om. Det är case för case. Vi vill förstås att de stannar hos oss, och ibland betalar vi också kurser som vi inte behöver betala för.

Så någon uppdelning vikarie vs. ordinarie finns inte?

– Inte någon tydlig uppdelning. Men utgångsläget är att de vi anställer, även vikarier, skall ha utbildat sig före anställning och på sin egen tid.

Att det uteslutande är anställda hos Nordic Jetline som är missnöjda säger Berndtsson är mycket tråkigt.

– Om man ser sig i spegeln så är det intern kommunikation som är det mest utmanande, säger han.

Källor vittnar om en tystnadskultur hos anställda. Kan det vara så att man är rädd om jobbet och därför inte vågar gå till er?

– Det finns väl ingen mer skyddad verkstad än att vara anställd i Finland. Vi är mycket öppna i diskussionen, säger Oskar Berndtsson.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00