Nordeuropas konservativa ledare vill utesluta problembarnet Ungern: "Tålamodet rinner ut"

Norge hör inte till EU men statsminister Erna Solberg är tydlig i sin ståndpunkt: Fidesz var från början ett liberalt parti, ett frihetsparti, men det har helt övergivit sina ursprungliga värderingar. Så kan det inte fortsätta om partiet vill tillhöra de konservativas gäng, menar hon. Bild: Mesut Turan

Bångstyriga Ungern tär på den konservativa Europafamiljens tålamod men att helt kasta ut Viktor Orbán och hans parti Fidesz är ett alternativ man helst vill undvika. När Nordeuropas konservativa ledare samlas i Helsingfors slingrar de sig som maskar på en krok inför idel dåliga handlingsalternativ.

Ångan stiger upp från bassängerna i Allas Sea pool och skämten om bastubad haglar när Norra Europas konservativa partiledare stiger in i möteslokalen i Helsingfors. Det är fråga om ett årligt möte som...